Jegyzőkönyv 2002. május 9.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2002. május 9-i közgyűléséről

Helyszín: 1066, Budapest, Ó utca 11. I/6.
Résztvevők: Lásd a mellékelt íven

1. Ezen napirendi pont keretein belül az irodavezető beszámolt az Irodát érintő legfontosabb kérdésekről (anyagi helyzet, pályázatok, az AMARC Iroda helyzete)

2. Röviden beszámolt az irodavezető a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete által alapított Non-Profit Média Központ Alapítvánnyal kapcsolatos tudnivalókról.

3. A Szervezet iránt érdeklődő új tagok mutatkoztak be. Röviden elmondták, hogy miért érdeklődnek a Szervezet iránt és jelenleg milyen jogi illetve technikai háttérrel rendelkeznek.
1/2002. május 9. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé Kemecsei Gábort (Folk Rádió) magántagként.
2/2002. május 9. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a Szegedi Regionális Médiaközpontot.
3/2002. május 9. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással elutasította Bratkó József kérelmét, hogy magántagként a Szervezet tagja legyen. A közgyűlés ugyanakkor kiemelte, hogy a Szervezet összes forrása Bratkó József rendelkezésére áll.

4. A Szervezet az előző közgyűlés 5/2001. december 13. sz. határozata értelmében döntött azokról a rádiókról, akik már hosszabb ideje semmiféle érdeklődést és aktivitást nem mutatnak a Szervezet irányában. A telefonos és levélben történő megkeresések után a budapesti Tiéd Rádió, a Derecske Rádió és a pécsi Publikum GFM Rádió jelezte, hogy továbbra is a Szervezet tagja kíván maradni. A pécsi Mérföldkő Egyesület (Gyöngyház Alapítvány), a Berettyó Rádió, a Dió Rádió, a Sokol Rádió, az Új Rádió Esztergom és a budapesti Szajkó Rádió nem reagált a megkeresésekre.

4/2002. május 9. sz. határozat: A pécsi Mérföldkő Egyesületet (Gyöngyház Alapítvány), a Berettyó Rádiót, a Dió Rádiót, a Sokol Rádiót, az Új Rádió Esztergomot és a budapesti Szajkó Rádiót a közgyűlés egyhangúlag törölte tagjai sorából. A Derecske Rádió és a Publikum Rádió tagságát a közgyűlés fenntartja és megerősíti, míg a budapesti Tiéd Rádió állandó meghívotti státuszt kap a jövőben.

5. E napirendi pont keretein belül a tagok beszámoltak aktuális helyzetükről, pályázataikról, nagyobb teret engedve azon rádiók beszámolóinak, akik indulás előtt állnak. Így a tiszaújvárosi Rádió 35 beszámolója volt a leghosszabb. Az alkalmat kihasználva a Rádió 35 indulási kölcsönt kért a Szervezettől.

5/2002. május 9. sz. határozat: A közgyűlés felhatalmazta az ügyvivői testületet, hogy a Rádió 35 kölcsönügyében tájékozódjanak és döntsenek legjobb belátásuk szerint, figyelembe véve a Szervezet anyagi helyzetét. Egyúttal határozott arról, hogy a besugárzási tervet és annak költségeit – a korábbi tagrádiókhoz hasonló módon – téríti a Rádió 35 szervezete számára.

Örömmel üdvözöltük újra körünkben a pécsi Publikum GFM Rádió képviselőit, akik többek között elmondták, hogy a http://www.gfm.hu oldalon is lehet híreket kapni róluk. A téglási Kábel Rádió képviselői felajánlották a szervezet tagjainak, hogy a Kábel Rádió stúdiójában szívesen segítenek a tagoknak szignálok, reklámok elkészítésében. A Fiksz Rádió képviselője elmondta, hogy a rádió honlapja megújult (http://www.fikszradio.hu) és szívesen fogadnak mindenféle észrevételt ezzel kapcsolatban.

6. Röviden érintettük az ORTT által kiírni tervezett kisközösségi rádiós pályázat ügyét. Péterfi Ferenc elmondta az új információit ezzel kapcsolatban.

7. Az ORTT egyéb pályázataival is foglalkoztunk. Ismertettük a tagoknak az ún. rezsipályázatot, a technikai és működési pályázatot és a sport, magazin- és hírműsorok készítésének támogatására kiírt pályázatot is.

8. Idén 10 éves a Szervezet, ezért elhatároztuk, hogy egy nagyobb szabású rendezvényt szervezünk valamikor ősszel. Ennek megszervezése az irodavezető feladata lesz. Ezenkívül a közgyűlés elhatározta, hogy az idei Diákszigeten is tart programokat, amik a hazai közösségi rádiózás iránt érdeklődés felkeltését hivatottak majdan szolgálni.

6/2002. május 9. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2000. és 2001. évre készített közhasznúsági jelentését.

7/2002. május 9. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének a Budapest Bank Rt. Andrássy úti fiókjánál (1061 Andrássy út 12.) vezetett bankszámlájának (10102086-30465102-00000001) aláírási jogosultjai ezentúl Péterfi Ferenc ügyvivő és Gosztonyi Gergely irodavezető legyenek. Simó György aláírási jogosultságát ezen határozattal a közgyűlés azonnali hatállyal megszűnteti, mivel Simó György nem a szervezet tagja többé.

8/2002. május 9. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének ügyvivői testülete egyhangú szavazással esetenként maximum 200.000, azaz kétszázezer forint értékben eseti támogatást utaljon ki a Szervezet tagjai számára.

Budapest, 2002. május 9.