Rádióalapítás, belépés, tagdíj, Artisjus, Méditanács büntetései

Ennek az oldalnak egyes adatai 2016 decemberében információk. Ha ez már jó rég volt, a feltehető törvényi változások miatt az oldal információi nem tekinthetők naprakésznek. SZABAD RÁDIÓZÁS Szabad rádió alapítása Magyarországon szabad rádiózásra a következő lehetőségek állnak rendelkezésre

Szabad rádiók Magyarországon 2019-ben

 

SZABAD RÁDIÓZÁS
Szabad rádió alapítása
Magyarországon szabad rádiózásra a következő lehetőségek állnak rendelkezésre

  • Éterbe sugárzó rádió
    • "Közösségi rádió": helyi vagy körzeti rádiófrekvenciákra (újakra és lejártakra) időnként közösségi címkéjű pályázatot ír ki az NMHH, A pályázat díjköteles (százezres-milliós nagyságrendű), a frekvenciahasználat ingyenes. Kötelezettségek: adatszolgáltatási kötelezettség (havonta, minden lejátszott műsorszámról, zeneszámról) és 50%-os magyar zenei kvóta, jogok: pályázhat az NMHH rezsi, műszaki és tematikus (pl. hírműsor, magazinműsor) pályázatain. Előny: nagy vételkörzet, hátrány: rengeteg papírmunka, magas pályázati díj, a helyszínt az aktuálisan kiírt pályázat határozza meg, nem az igény. A pályázatnál nem feltétel a nonprofit jelleg. Nem minden "közösségi rádió" szabad rádió is egyben. Adását külön engedély nélkül online is közvetítheti (simulcast). A havi adatszolgáltatást nem teljesítők a gyakorlatban működhetnek, tőlük egy évben egy hetes adatszolgáltatást kérnek, de nem pályázhatnak anyagi támogatásra (pontosabban ha pályáznak, büntetésből a pályázaton elnyert összeg másfélszeresét kell visszafizetni)
    • kisközösségi rádió: amikor az NMHH (kb. évente) kisközösségi pályázatot ír ki, akkor lehet ilyenre az országban bárhonnan pályázni. Magánszemély, szervezet, cég pályázhat a lak- vagy telephelyére. A pályázati díj alacsony (tízezres nagyságrendű), nem kell frekvenciahasználati díjat fizetni. Kötelezettségek: adatszolgáltatási kötelezettség és 50%-os magyar zenei kvóta, jogok: pályázhat az NMHH rezsi, műszaki és tematikus (pl. hírműsor, magazinműsor) pályázatain. Előny: relatíve (a helyi közösségihez képest) kevesebb papírmunka, hátrány: mindössze 1 km-es vételkörzet. Adását külön engedély nélkül online is közvetítheti (simulcast)
  • Vezetékes rádió (kábelrádió): csak bejelentési kötelezettsége van, de ha nem országos hálózaton közvetít, hanem csak helyin, akkor kaphat közösségi státuszt. Hátrány: adatszolgáltatás, zenei kvóta, alacsony hallgatottság (a kábelrádiózás Magyarországon nem jelentős). Előny: közösségi pályázatokon részt vehet. Adását külön engedély nélkül online is közvetítheti (simulcast)
  • Online rádió: Bejelentési kötelezettsége van. Előny: Törvény szerint van adatszolgáltatási kötelezettsége, de az NMHH ettől hivatalosan eltekint. Hátrány: nem vehet részt az NMHH pályázatain, azaz nem kaphat támogatást és (mert) nem kérheti közösségi státuszt, az NMHH ugyanis országosnak tekinti, és országos rádió nem lehet közösségi is egyben (helyi vagy körzeti kereskedelmi rádió viszont lehet).
  • Online "lekérhető rádiós szolgáltatás". Bejelentési kötelezettsége van. Részt vehet egyes, kifejezetten a számára kiírt tematikus pályázatokon. Csak lekérhető műsorokat gyárthat, streamet nem üzemeltet (arra online rádiós engedély kell).

Az összes felsorolt rádiónak van fizetési és a játszott zeneszámokról adatszolgáltatási kötelezettsége az Artisjus (szerzői jogvédő) és a MAHASZ/EJI (kiadók és előadók jogvédője) felé. Az Artisjust azok a felvételek érdeklik csak, amelyiknek a szerzője ismert, a MAHASZt pedig csak azok, melyek "hangfelvételek", azaz nem élő adás vagy saját hangfelvétel első közvetítése.

A SZERVEZETTEL KAPCSOLATOS ÜGYEK
Újonnan a szervezethez csatlakozni kívánó rádiók figyelmébe
Belépési kérelem innen tölthető le.
A belépés menete: a soron következő közgyűlésen (amit itt a honlapon is meghirdetünk és évente kb. 2 alkalommal kerül sor rá) a tagok szavaznak a kérelemről. Ehhez a belépési nyilatkozat és a rádióról egy rövid leírás szükséges. A döntés alapvetően attól függ, hogy a rádió megfelel-e a szabad rádiók kritériumainak (ez az Alapszabály 2. pontjában olvasható). Első jelentkezők társult tag státuszt kapnak, amit rendes tagra változtathatnak a következő közgyűlésen, ha kérik. A rendes tagok jogosultak a kedvezmények (Artisjus) igénybe vételére, de tagdíjat is kell fizetniük.

TAGDÍJ
A rendes tagok fizetnek tagdíjat. A tagdíj 2019-re évi 10 ezer Ft. A tagdíjat a MagnetBank 16200223-10025705 bankszámlára kérjük befizetni. A közlemény rovatban tüntesse fel az rádió nevét és számlázási címet (erre állítjuk ki a számlát és erre a címre postázzuk azt). 

Artisjus
Az Artisjus bevallásokat ezen a nyomtatványon a negyedév utáni hónap 25-éig kérjük elektronikusan a iroda@szabadradiok.hu címre küldeni. Akinek nem érkezik meg a bevallása időben, azt az Artisjus visszaállítja attól a negyedévtől rendes fizetők közé.
Adatszolgáltatás megküldési határideje:
I. negyedév: április 25.
II.negyedév: július 25.
III.negyedév: október 25.
IV. negyedév: január 30.

HASZNOS TANÁCSOK A MÉDIAHATÓSÁG ELJÁRÁSAI (BÜNTETÉSEI) ALAPJÁN

- NE VÁLLALD TÚL MAGAD! Épp annyit vállalj, amennyit a médiatörvény rád kényszerít, ne többet. Vagy ha már sokat vállaltál, módosítsd a szerződést.
- Hiába egy műsorod közszolgálati, a zenei műsoridőt akkor sem tekinti a médiatanács a műsor részének, ha az a műsor elválaszthatatlan része - szerinted.
- Tervezd túl a magyar zenéket!
- Figyelj vasárnap is a hírműsorra. A médiatanácsot nem érdekli, hogy vasárnap nem dolgozik a hírszerkesztő. Ha vállaltál hírműsort, figyelj rá, hogy legyen.
- CSEND NEM LEHET! Akármi történik, nem lehet csend az adásban, mert a "vállalt 24 órás" műsoridő megsértésének minősül, ha akár 10 percig egy nap során összességében csend van.
- Az évekkel ezelőtt beadott műsorstruktúrát a hatóság címre lebontva ellenőrzni - nem vicc, ha egy műsor, amit akkor terveztél, nem hangzik el a vizsgált héten, legyen az karácsony hete, büntetnek.
- A rádióban adásazonosítóknál a beadott adásmegnevezést kell szó szerint használni.

MI A HÍR?
A Civil Rádiót elmarasztaló döntésnél "A hatósági ellenőrzés során napi rendszeres híradásként a Hírek című műsorszám mellett figyelembe vételre kerültek a közlekedési információk, sporthírek, programajánlók és egyéb, rendszeresen megjelenő közérdekű információk is".

Közérdekű közlemény, TCR, poltikai reklám, reklám
- reklám előtt/után be kell mondani hogy reklám jön, reklám volt, valamilyen formában
- társadalmi célú reklámnál (+közérdekű közlemény, politikai hirdetés) meg kell nevezni a megrendelőt
- politikai hirdetés nem adható választási időszakon kívül. A társadalmi célú, de politikai jellegű tevékenységet reklámozó szpot politikai hirdetés, azaz lényegében be van tiltva, ha pl. egy tüntetést reklámként akar hirdetni szervezője.

Médiatörvény, 32. § (1)
A társadalmi célú reklám, közérdekű közlemény és politikai reklámnál egységesen: a reklámban meg kell nevezni a megrendelőt (előtte/utána: a "Készült a ... megbízásából", illetve "a ... közleményét látták/hallották" stb. formákkal") és a reklám előtt és után be kell mondani, hogy társadalmi célú reklám/közérdekű közlemény/politikai reklám következik/hangzott el.
- A Társadalmi célú reklám (TCR) az az ilyen célú hirdetés, ami nem állami vagy önkormányzati megrendelőtől érkezik. Lehet fizetős vagy ingyenes is.
VIGYÁZAT! A Médiatanács plusz értelmezésében " a társadalmi célú reklámban szereplő közérdekű cél fogalmát nem lehet kiterjesztően értelmezni a bár közérdekűnek, társadalmi érdekűnek számító, de azon belül politikai célzatú üzenetekre, így társadalmi célú reklám nem szólíthat fel valamely politikai döntés támogatására, azzal szembeni fellépésre". Lásd itt és mellesleg ez persze nem az szerintük: itt.
VIGYÁZAT! Ha jó ügyeket akarsz mint rádió reklámozni, akkor is megbüntetnek: Büntetést kapott az a rádió, amelyik "a közérdekű közleményeket (a dohányzás káros az egészségre, reklámszatyrok kártékony hatása a környezetre, „Válasszon magyar terméket!” és „Fogyasszon sok gyümölcsöt!”) a közzététel megrendelőjének megnevezése nélkül tette közzé." (Forrás: Médiatanács 1046/2014. (X.28.) számú határozat)
- Az állami/önkormányzati megrendelésű reklám neve "közérdekű közlemény", mely nem politikai reklám, max. 1 perces lehet és ingyen kell közzétenni.
- Politikai reklám "valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám. " Csak választási kampányidőszakban vagy már elrendelt népszavazással összefüggésben tehető ilyen közzé. Poltikai jellegű tevékenységre felhívás reklám formájában választási időszakon kívül még fizetett hirdetésként sem adható közre.

Korhatár besorolások

(Médiatörvény, 9-10 §) Műsor vagy műsorelőzetes korhatári kategóriái

II
Bemondandó szöveg: „Hat éven aluliak számára nem ajánlott” (bemondandó 05-21h között)
Besorolás szempontja: „hat éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet”.
Adásba kerülhet: 0-24h, kivéve 6 éven aluliaknak szánt műsorok között.
Nem kell korhatári besorolást közölni rádióban: 21-05h

III
Bemondandó szöveg: „tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.” (bemondandó 05-21h között)
Besorolás szempontja: „tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet”
Adásba kerülhet: 0-24h, kivéve 12 éven aluliaknak szánt műsorszámok között
Nem kell korhatári besorolást közölni rádióban: 21-05h

IV
Bemondandó szöveg: „tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.” (bemondandó 21-23h között)
Besorolás szempontja: „erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus”
Adásba kerülhet: 21-05h
Nem kerülhet adásba: 05-21h
Nem kell korhatári besorolást közölni rádióban: 23-05h

V
Bemondandó szöveg: tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott (bemondandó 22-23h között)
Besorolás szempontja: „meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása”
Adásba kerülhet: 22-05h
Nem kerülhet adásba: 05-22h
Nem kell korhatári besorolást közölni rádióban: 23-05h

VI
Besorolás szempontja: „pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz”
Adásba kerülhet: nem tehető közzé
Nem kerülhet adásba: 0-24h

2014. második félévének hatósági eljárásai közösségi / kisközösségi rádiók ellen

Civil Rádió ellen 1128/2014. (XI.25.) számú határozat

Bűnei:
- Heti szinten a vállalt 52% helyett 50% szöveges műsort adott
- Heti szinten a vállalt max. 40% ismétlés helyett 42,4 % ismétlést adott
- Bár napi rendszeres híradást vállalt, 2014. június 29-én nem adott híreket (a nap egyébként vasárnap volt)
- a vállalt 52% helyett heti 33,95% magyar zenét adott (amiben 385 perc azonosítatlansága miatt nem számít magyar zenének)

Bírság: 60 ezer Ft

*

Mária Rádió Írisz (Cegléd) ellen 1083/2014. (XI.11.) számú határozat

Bűnei:
- A vizsgált napon a vállalt napi 5 helyett csak 4 óra saját műsort adott (egy órán át ugyanis a Mária Rádió budapesti adását adta)
- A vállat 85% szöveges műsor helyett 78% heti szöveges műsora volt
- napi 2% heti hírműsor helyett 1% hírműsort adott

Bírság: 15.000 Ft

*

Friss FM (Kisvárda) 1084/2014. (XI.11.) számú határozata

Bűnei:
- napi 18 helyett napi 24 órát sugárzott
- heti 42% szöveges műsor helyett 17,3%-ot adott
- heti 57% közéleti műsor helyett 10,5%-t adott
- heti 80% közszolgálati műsor helyett heti 17,5%-t adott (a Médiatanács ugyanis nem tekintette közszolgálati műsoridőnek a magazinműsorok zenei részét, csak a szöveges részeket mazsolázta ki) "y számos magazinműsor (Kurbli, Tíztől délig, Délutáni Magazin, Ridikül, Témázó, Hétvégi Szieszta, Szieszta, Frissen sütve, Képmutatók és Eleven) több mint felerészben zeneszámokat tartalmazott, így e műsorszámoknak csak a valóban közszolgálati (informatív) szegmensei kerültek számításba vételre közszolgálati tartalomként."
- magyar zenei műveket 55% helyett 24-35%-ot adott

Bírság: 10.000 Ft

**

Híd Rádió (Telkibánya) 1085/2014. (XI.11.) számú határozata

Bűnei:
- Saját műsorát nem a leadott időpontokban külön órákban, hanem egyszerre adta le
- 85% vállalt szöveges műsor helyett 65%-ot adott
- 50% helyi közéleti műsor helyett 47%-ot adott
- 2% hírműsor helyett több napon át nem sugárzott híreket

Bírság: 10.000 Ft

**

Klubrádió

1086/2014. (XI.11) sz. határozat

Társadalmi célú reklámként leadott következő anyagot az NMHH politikai reklámmá minősíti.

A hirdetés:

„Segítsenek Magyarország demokratikus erőinek, hogy rendbe tehessük hazánkat! Álljon ki a
köztársaságért, a szegényekért, az idősekért, a vállalkozásokért, a fiatalok életesélyéért, a
családokért, a szabadságért, minden magyarért! Július 12-én, szombaton fél négykor az
ellenállás napját tartjuk meg Budapesten, a Batthyány-örökmécsesnél. Mutassuk meg, hogy
készek vagyunk küzdeni hazánkért! Mindenkit szeretettel várunk. A hirdetés a Demokratikus
Koalíció megbízásából készült.”

Az érvelés:

A Ez az elv fogalmazódik meg a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.K.31.121/2013/17. számú ítéletében is, mely szerint „A bíróság ismételten kiemeli, hogy a
politikai reklám is közérdekű, társadalmi funkciót betöltő műsorszám, a felperes érvelésével
kapcsolatban utal arra, hogy a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a politika a(z állam)hatalom
megszerzése, gyakorlása, megtartása v. befolyásolása érdekében kifejtett közösségi vagy egyéni
tevékenységet, illetve ezzel kapcsolatos eszmék, elvek rendszerét jelenti; jelentheti továbbá
valamely szervezet társadalmi érdekű tevékenységét is. Ebből következően kétségkívül - miután
maga a politika a köz, a társadalom érdekében végzett tevékenység - a politikai reklám nem zárja
ki a közérdekűséget, a társadalmi érdeket, tehát önmagában a közlés tartalmának esetlegesen
közérdekű, társadalmi érdekű jellege még nem indokol más jogi minősítést. A politika tehát
közérdek, társadalmi, érdek, ugyanakkor a társadalmi célú reklám fogalmának első fordulata
értelmében csak a politikai reklámnak semmilyen módon nem minősíthető műsorszám tartozik
ebbe a kategóriába, tehát a törvény a politikai reklámokat kiveszi a társadalmi célú reklám
fogalomköréből. Mindezek folytán is a társadalmi célú reklámban szereplő közérdekű cél
fogalmát nem lehet kiterjesztően értelmezni a bár közérdekűnek, társadalmi érdekűnek számító,
de azon belül politikai célzatú üzenetekre, így társadalmi célú reklám nem szólíthat fel valamely
politikai döntés támogatására, azzal szembeni fellépésre.”
Az Mttv. politikai reklámnak „valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését
szolgáló vagy támogatására ösztönző” műsorszámot tekint. Ezen ösztönzés, népszerűsítés pedig
azt a célt szolgálja, hogy segítse az adott pártot, politikai mozgalmat, vagy kormányt a közhatalom
megszerzésében, megtartásában, illetőleg annak befolyásolásában.
A Demokratikus Koalíció ellenzéki párt, mely az adott szpotban a 2014. július 12-ére
meghirdetett ellenzéki demonstrációján való részvételre, tehát a közhatalom befolyásolására
hívta fel a hallgatókat. A hallgatók széles köre e közlés nyomán szerzett tudomást a politikai párt
aktuális törekvéséről, arról, hogy mit szeretne elérni és ahhoz milyen cselekvésre van szükség,
kérte a hallgatók segítségét oly formában, hogy invitációt fogalmazott meg egy kifejezetten
politikai jellegű megmozdulásra. Ily módon, mint politikai párt, a saját céljának és
tevékenységének támogatására szólította fel a hallgatókat.
A politikai párt, illetve tevékenysége népszerűsítésének célzatával megjelenített tartalom –
közzétételének módja, és a párt általi megrendelés ténye miatt – közérdekű cél elérése
érdekében a közönségre való hatásgyakorlás keretein egyértelműen túlmutat, ezért a társadalmi
célú reklám kereteit meghaladja, így politikai reklámnak minősül.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az adott közzététel a Demokratikus Koalíció, mint ellenzéki
politikai párt céljainak, tevékenységének népszerűsítésére, támogatására szólított fel, ezzel a
közzététel vonatkozásában megvalósultak a politikai reklám fogalmának fő fogalmi ismérvei, így
az politikai reklámnak minősül.4
A politikai reklám megvalósulásához nem szükséges a párt támogatására, népszerűsítésére
vonatkozó közvetlen felhívás, anélkül is politikai reklámként értékelendő a műsorszám,
amennyiben hatásával egy párt tevékenységének, céljainak, a róla alkotott képnek a
népszerűsítését szolgálja.
Az Mttv. 203. § 55. pontja szerint a politikai reklámot a reklámhoz hasonló módon kell
közzétenni, az Mttvv. 32.§ (3) bekezdésében meghatározott azon kitétellel, hogy politikai reklám
csak választási kampányidőszakban, vagy elrendelt népszavazással összefüggésben
sugározható

Büntetés: 135 ezer Ft.

(az ügy előzménye egy hasonló, 490 ezer Ft-os büntetés 2012-ben)

**

Kontakt Rádió Budapest
1046/2014. (X.28.) számú határozat

Bűnei:

- napi műsoridő: napi 1440 perc műsor helyett 1428-1429 perc műsort sugárzott (azaz napi 10 percig összesen csönd volt)
- éjszak az 50% szöveg helyett csak 42,48,44%-okat teljesített
- 10-16% vállalt hírműsor helyett 4-5% hírműsort adott
- a leadott műsortervebeli vajdasági műsort a hatóság nem találta az adott héten
Bírság: 60.000 Ft

- reklámszignál elmaradása
Bírság: 10.000 Ft

- a közérdekű közlemény közzétételekor a közzététel megrendelőjének egyértelmű megnevezése elmaradása
Bírság: 10.000 Ft