Jegyzőkönyv 2003. május 22.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2003. május 22-i közgyűléséről

Helyszín: 1066, Budapest, Ó utca 11. I/6. Résztvevők: Lásd a mellékelt íven

1. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Péterfi Ferenc ügyvivőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Gosztonyi Gergely irodavezetőt.

2. E napirendi pont keretein belül a tagok beszámoltak aktuális helyzetükről, pályázataikról, nagyobb teret engedve azon rádiók beszámolóinak, akik indulás előtt állnak.

3. Ezen napirendi pont keretein belül az irodavezető beszámolt az Irodát érintő legfontosabb kérdésekről (anyagi helyzet, megnyert pályázatok, az AMARC Iroda helyzete)

4. Az irodavezető beszámolt a jelenlévőknek a Szervezet nemzetközi kapcsolatairól, ezen belül is kiemelve a SEENAPB (South-Eastern European Network of Private Broadcasters) tevékenységét. A SEENAPB által szervezett nemzetközi hírcsere program új alapokra helyeződött, amiben a Szervezet tagjainak aktívan részt vesznek.

5. Péterfi Ferenc bemutatott egy Szervezet iránt érdeklődő új tagot: az Istenkti Közösségért Egyesületet, akik „Remete Rádió” névvel pályáztak a kisközösségi frekvenciára, aki sajnos személyesen nem tudott jelen lenni, de elküldött magáról egy bemutatkozó anyagot és a felvételi kérelmét.

1/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete felvette társult tagjai közé az istenkúti Remete Rádiót.

Igen szavazat: 12/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 2/14

Kalmár Gabriella és Cs. Kádár Péter felvételüket kérték a Szervezetbe, míg a Folkrádió Alapítvány társult tagból rendes taggá való átminősítését kérte.

2/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból teljes tagú taggá minősítette át a Folkrádió Alapítványt.

3/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette tagjai sorába magántagként Cs. Kádár Pétert.

4/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette tagjai sorába magántagként Kalmár Gabriellát.

6. A Szervezet Alapszabálya 8. pontja értelmében („A közgyűlés a Szervezet élére három ügyvezetőt választ. Az ügyvezetők megbízatása egy évre szól.”) a tisztújítás is napirendre került. Hosszas vita után a Szervezet a következő határozatot hozta:

5/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással meghosszabbítja a jelenlegi ügyvivők mandátumát ideiglenes jelleggel a Szervezet következő közgyűléséig, és egyúttal megbízza a Szervezet irodavezetőjét, hogy a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően hajtsa végre a jelölési eljárást az új ügyvivők személyére vonatkozóan, akikről a következő közgyűlésen születik majd döntés.

7. E közgyűlési pont keretében a Tilos Rádió kölcsönkérelmét tárgyaltuk. A Tilos Rádió képviseletében Weyer Balázs egymillió-kétszázezer (azaz 1,2 millió) forint kölcsönt kért a Szervezettől október végi visszatérítési határidőre. Élénk vita alakult ki a tagság között a kölcsönkérelemmel kapcsolatban

6/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete a Tilos Rádió számára egymillió-kétszázezer (azaz 1,2 millió) forint kölcsönt szavazott meg, amelyet 2003. október 30-ig kell visszafizetni. A kölcsön átutalásának előzetes feltétele, hogy a Tilos Rádió visszaszolgáltatja a Szervezet számára az általa már nem használt Fiksz-2 típusú adóberendezést. A Szervezet felkérte tagját, dr. Sárffy Lászlót, hogy a szerződést szövegezze meg, és azt minél előbb küldje meg az iroda címére.

Igen szavazat: 13/16
Nem szavazat: 0/16
Tartózkodott: 3/16

7/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással eldöntötte, hogy amint a Szervezet tagjai közé tartozó kisközösségi rádiók kilépnek az éterbe, a Szervezet belső pályázatot fog kiírni ezen rádiók támogatására, amelyen mind anyagi, mind technikai eszközöket lehet majd elnyerni.

Ennek következtében a téglási Kábel Rádiósok visszavonták a beterjesztett kölcsönkérelmüket.

8. E napirendi pont keretein belül Péterfi Ferenc beszámolt a közgyűlésnek a „Vissza a Rádióhoz” projekt állásáról és egy budapesti rádiós műsorfüzet tervéről.

8/2003. május 22. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felhatalmazta a Szervezet ügyvivőit, hogy amint a rádiós műsorfüzettel kapcsolatos terv realizálódik, akkor legjobb belátásuk szerint döntsenek az ezzel kapcsolatos anyagiak kérdésében.

9. Liling Tamás röviden beszámolt a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete által (egy partnerrel együtt) alapított Nonprofit Média Központ Alapítvánnyal kapcsolatos tudnivalókról, és az Alapítvány terveiről, különös tekintettel a Szervezet tagjai számára is nyitva álló képzésekről.

10. A téglási Kábel Rádió képviselői felajánlották a szervezetnek, hogy a következő közgyűlést kihelyezett közgyűlésként Tégláson, a Kábel Rádió vendégeként szervezzék meg.

11. Cs. Kádár Péter beszámolt a közgyűlésnek a Szervezet közreműködésével lezajlott kutatásról, amelynek témája a hazai non-profit rádiózás, műsorszolgáltatás. Egyúttal kértük a tagokat, hogy gonddal töltsék ki a hozzájuk eljuttatott felmérő kérdőívet.

12. Felvetődött, hogy a Szervezet közgyűléseinek kezdő időpontja ezentúl 13.00 legyen. A jelenlévők a felvetést szavazásra bocsátás nélkül elfogadták.

13. Lőrincz Marcell beszámolt a Szervezet nemzetközi kapcsolatainak erősítéséről szóló tervéről. A közgyűlés szavazás nélkül megbízta Lőrincz Marcellt, hogy erről a tervéről készítsen egy írásos anyagot, amit az irodavezető küld majd meg a többi tagnak véleményezésre.

Budapest, 2003. május 22.