Jegyzőkönyv 1996. február 24.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete közgyűlésén, 1996. február 24-én, a Budapest, VI. kerület, Ó utca 11. számú iroda alatt.

Jelen vannak:

Bakos Ilona, Provincia Alapítvány
Béres Tibor, Diórádió
Cs. Kádár Péter, Fiksz Rádió
Dr. Sárffy László
Giczey Péter, Szóla Rádió
Halics Attila, Berettyó Rádió
Lakatos Gergely, Szajkó Rádió
Mircz Nárcisz, City Rádió
Péterfi Ferenc, Civil Rádió
Szecskő Tamás, Diórádió
Thuróczy Gergely, Ex-Szubjektív Rádió
Tímár János
Túri Béla, Rádió Esztergom
jegyzőkönyv-vezető: Kende Ágnes

I.
A jelenlévők megállapítják a közgyűlés napirendi pontjait. Ezek a következőek:
1. A Provincia Alapítvány tagfelvételének kérdése
2. Szóla Rádió pályázati kérelme
3/a. Ügyvivői testület kialakítása
3/b. Vidéki ügyvivő szükségességéről
3/c. Az ügyvivők személyéről történő döntés
3/d. Az ügyvivői testület feladatkörének meghatározása
4. Banki aláírásra jogosult személyek
5. A Szervezet alapszabályának módosítása

II.
A szervezet tagjai a napirendi pontok megtárgyalása után a következő határozatokat hozzák:

1/1996.02.24. számú határozat:
A szervezet a tagjai közé felveszi a Provincia Alapítványt.
2/1996.02.24. számú határozat:
A Szóla Rádió Pályázatát támogassa a kuratórium.
3/a/1996.02.24. számú határozat:
A feladatok ellátására háromtagú ügyvivői testületet alakít ki a szervezetet.
3/b/1996.02.24. számú határozat:
Az ügyvivői testületnek lehet és (jó lenne) vidéki ügyvivője is.
3/c/1996.02.24. számú határozat:
A szervezet Péterfi Ferencet, Simó Györgyöt és Pósfay Pétert bízza meg az ügyvivői feladatok elvégzésével.

3/d/1996.02.24. számú határozat:
Az ügyvivői testület feladatköre a következő tevékenységekre terjed ki:
• az irodával való gazdálkodás
• PR-tevékenység - elképzelés és ütemterv kidolgozása
• pályázati források keresése, pályázati tanácsadás
• a bankban lévő pénz lekötése
• kihelyezett közgyűlés megszervezése
• kiadványszerkesztés
• média törvénnyel kapcsolatos szaktanácsadás
4/1996.02.24. számú határozat:
Péterfi Ferenc és Simó György rendelkezhet külön-külön banki aláírási joggal.
5/1996.02.24. számú határozat:
A Szervezet az alapszabály módosítást megvitatta, majd a változtatásokkal együtt elfogadta.

III.

Egyéb

1996. március 1-25-ig Thuróczy Gergely látja el a titkári teendőket.
1996. március 28-án, délután 4 órakor közgyűlést tart a szervezet, amire mindenkit szeretettel várunk.

Kende Ágnes
Jegyzőkönyv-vezető

Budapest, 1996. március 8.

Péterfi Ferenc Pósfay Péter Simó György

Jegyzőkönyv kiegészítés

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete közgyűlésén, 1996. február 24-én, a Budapest, VI. kerület, Ó utca 11. számú iroda alatt elhangzott, de a jegyzőkönyvbe nem került be a következő döntés:

A szervezet Péterfi Ferencet, Simó Györgyöt és Pósfay Pétert bízza meg az ügyvivői feladatok elvégzésével, azonban a hatóságok felé aláírási joggal Péterfi Ferencet ruházza fel.

Kende Ágnes
Jegyzőkönyv-vezető

Budapest, 1996. május 24.

Péterfi Ferenc Pósfay Péter Simó György