Jegyzőkönyv 1997. november 7.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
1997. november 7-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: A SZARÁMASZER budapesti irodája (1066, Ó u. 11 I/6), 15 órai kezdettel.

Jegyzőkönyvvezető: Thuróczy Gergely

Jelen vannak:
Péterfi Ferenc - Civil Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Giczey Péter - Szóla Rádió, Debrecen
Simó György - Tilos Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Horváth Miklós - Új Rádió Esztergom, Esztergom
Thuróczy Gergely - Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, Budapest
Mircz Nárcisz - City Rádió, Debrecen
Mihályfi Tivadar - SZÓKÖZ Rádió, Szombathely
Rozán Eszter - SZÓKÖZ Rádió, Szombathely
Cs. Kádár Péter - FIKSZ Rádió, Budapest
Sárffy László - SZARÁMASZER, Budapest
Molnár Balázs - Publikum Rádió, Pécs
Nagy Nikoletta - Média az Emberért Alapítvány, Humanista Rádió, Bp.
Csefkó Tamás - Média az Emberért Alapítvány, Humanista Rádió, Bp.
Sülyi Péter - Őri Alapítvány, Triangulum Rádió
Szecskő Tamás - Provincia Alapítvány, Dió Rádió, Gyöngyöstarján
Halász János - Rádió Derecske
Lakatos Gergely - Szajkó Rádió, Budapest
Bágyi Balázs - Szajkó Rádió, Budapest

Napirend:

1. Új jelentkezők bemutatkozása
2. A Szervezet könyvelőjének beszámolója
3. A Szervezet által juttatott anyagi javak elszámoltatása - a kihelyezett berendezések írásbeli megállapodásainak rendezése
4. A Szervezet és az ORTT viszonya
5. A Szervezethez érkezett tagrádiók pályázatainak elbírálása
6. A Szervezet és tagjainak viszonya
7. A Szervezet ingatlanának további hasznosítása
8. Egyebek

I.

Nagy Nikoletta: A Média az Emberért Alapítvány (Humanista Mozgalom) célja egy szomszédságra épülő közösségi rádió létrehozása Békásmegyeren. Egyelőre 15 lelkes emberen kívül nemigen van másegyebük, a közelmúltban egy tanfolyamot szerveztek önmaguknak, melyen Cs. Kádár Péter volt az egyik előadó.

Cs. Kádár Péter: Nem valószínű, hogy az ORTT a jövőben ideiglenes rádióengedélyeket fog osztogatni, a végleges szerződéskötés viszont elképzelhető a közeljövőben.

Határozat: A Szervezet tagjainak sorába egyhangú szavazással elfogadja a jelentkezőt.

II.

Sári Attiláné: A könyvelés átnézése után kiderült, hogy számos tagrádió még mindig adós a kintlevőségek, támogatások elszámolásával. Összesítés körbeadva. A gazdálkodás egészében nincsenek jelentős problémák.

III.

Sárffy László: Ez év végéig mindenkinek írásban el kell számolni a Szervezet által nyújtott korábbi támogatással, ill. nyilatkozni a Szervezet támogatásával szerzett, berendezések meglétéről, leltári számáról, állagáról. Minden tagszervezet tegyen nyilatkozatot arról, hogy a támogatását követő időben non-profit jelleggel működött. Egyúttal tegyen nyilatkozatot mai működési formájáról is (milyen gazdasági társasági formában, milyen tulajdoni összetételben működik). A Szervezettől kölcsönzött felszerelés további használatára, illetve végleges átvételére a harmadik év letelte előtt 2 hónappal pályázatot kell benyújtani a Szakmai Bizottsághoz.

Határozat: A tagok a Szervezet tulajdonában lévő felszerelések végleges tulajdonba vétele érdekében legkésőbb a támogatás odaítélésétől számított 3 év letelte előtt két hónappal kötelesek pályázatot benyújtani a Szakmai Bizottsághoz. A Szakmai Bizottság döntése lehet:
a) kölcsönzési idő meghosszabbítása további egy évre?
b) a felszerelés (tulajdonba) átadása?
c) a felszerelés visszavételének elrendelése.

Azok a tagok, akik felszerelés vásárlásához kaptak támogatást, kötelesek elszámolni a rendelkezésre bocsátott összeggel és nyilatkozni azok leltári állományba bételéről. A támogatást vissza kell vonni, ha a Tagszervezet nem tud elszámolni, az állománybavétel nem történt meg (még utólagosan sem), illetve ha nem non-profit tevékenységet folytat a Tagszervezet. A támogatás odaítélésétől számított egy éven belül a Tagszervezetek kötelesek eleget tenni a Szerződésben foglaltaknak.

IV.

Péterfi Ferenc: Tájékoztatást adott a legutóbbi találkozó óta történtekről, így az ORTT számára készült beadványunkról is. Felmerült, hogy a Szervezetnek tárgyalásokat szükséges kezdeményezni az ORTT-vel.

Határozat: Megkeressük az ORTT-t a közösségi rádiók ügyében.

V.

Halász János: Továbbra sem megoldott a Rádió Derecske önálló sugárzásának ügye. Derecskén vagy szükség lenne egy saját rádióadóra, vagy a Berettyó Rádió tulajdonosának tulajdonában lévő Tandem Rádió adóját kellene megvásárolni kedvezményesen, esetleg kedvezményes sugárzási díjban megállapodni.

Határozat: Cs. Kádár Péter tárgyal Halics Attilával (Berettyó Rádió) ezügyben. Max. 600.000 Ft értékben megvásárolná a szervezet az adót-antennát, s azt a Rádió Derecske használatába kihelyezi, azzal a feltétellel, hogy azon a Tandem műsorát is közvetítik. Ha nem születik így megállapodás, további ajánlatokat kérünk adóra.

Molnár Balázs: A Publikum Rádió ismét költözik, minek következtében 150.000 Ft gyorssegélyre lenne szüksége a Szervezettől, melynek egy részét (100.000) a rádió 6 hónapon belül visszafizeti.

Határozat: A Publikum Rádió kap most 100.000 Ft-ot, 50.000-et pedig januárban. A 100.000 Ft-ot az átutalást követő 6 hónapon belül a Szervezet számára visszafizeti.

Mihályfi Tivadar: A Szombathelyi Közösségi Rádiótól ellopták a sztereókódert, ennek pótlásához kér támogatást a Szervezettől.

Mircz Nárcisz: A kóder - kis átalakítással - igen olcsón is előállítható.

Határozat: Amennyiben a kóder 50.000 Ft alatti áron beszerezhető, akkor a SZÓKÖZ megkapja támogatásként, 50.000 Ft feletti összeg esetében az összeg felét hitelbe kapja, mely részösszeg visszafizetése 1 éven belül esedékes.

VI.

Giczey Péter: Ideje lenne végre szabályozni a Szervezet tagjainak viszonyát, mivel nem csupán közösségi rádiók a tagjaink.

Határozat: Péterfi Ferenc és Simó György ügyvezetők, valamint Molnár Balázs kidolgoznak egy javaslattervezetet ezügyben.

VII.

Péterfi Ferenc: A Szervezet irodájául szolgáló lakás hasznosítására ismét fölmerült egy másik cég, az oktOpus-szal amúgy is bajok vannak.

Határozat: A 2 jelentkezőt megpályáztatni (ki fizet többet, kinek a jelenléte kedvezőbb?).

VIII.

Giczey Péter: Megjelent a Szóla Rádió "Hírlevél"-je, kemény 50 példányban.

A tagtársak ellátják egymást kiadványokkal, szóróanyagokkal, esznek-isznak, hazamennek.