Jegyzőkönyv 1998. szeptember 10.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete irodájában (1066 Budapest, Ó u. 11 I/6) tartott közgyűlésén, 1998. szeptember 10-én.

Jelen vannak:

Péterfi Ferenc Civil Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Horváth Miklós Új Rádió Esztergom, Esztergom
Szecskő Tamás Provincia Alapítvány - Dió Rádió, Gyöngyös
Tóth Szabolcs Tilos Rádió, Budapest
Simó György Tilos Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Seres Tamás Sokol Rádió - FIRKA, Szeged
Farkas Imre Sokol Rádió - FIRKA, Szeged
Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió, Budapest
Kalmár Gabriella FIKSZ Rádió, Budapest
Szabó Tibor Szóla Rádió, Debrecen
Pákay Viktória Civil Rádió, Budapest
Nagy Nikoletta Média az Emberért Alapítvány, Budapest
Brüll Edit Civil Rádió, Budapest
Giczey Péter Szóla Rádió - SZARÁMASZER, Budapest
Thuróczy Gergely SZARÁMASZER, Budapest
Molnár Balázs Publikum Rádió, Pécs
Halics Attila Berettyó Rádió, Berettyóújfalu
Tasi István Magyarországi Krisnatudatú Hívők Közössége, Budapest

9 szavazati jogú résztvevő van jelen, a közgyűlés határozatképes.
4-en írásban jelezték, hogy az 1. napirendi pontban felvetett lehetőséggel egyetértenek, azt támogatják - később ez a szavazati jog vita tárgyává vált.
Jegyzőkönyvvezető: Thuróczy Gergely, hitelesítők: Cs. Kádár Péter, Péterfi Ferenc.
A Péterfi Ferenc által felvezetett, előre is jelzett napirendet egyhangúlag elfogadták a jelenlévők.

Napirend:

1. Állásfoglalás kialakítása a budapesti non-profit frekvenciára kiírt pályázat kapcsán.
2. Új tagok felvétele
3. Egyebek

I.

Az 1. napirendi pontról hosszas vita folyt. A megjelentek egy része vitatta továbbá, az írásban előre elküldött állásfoglalások szavazati értékét. Utóbb a Civil Rádió nevében Péterfi Ferenc visszalépett a kezdeményezéstől: hogy a Szervezet nevében indulhassanak közös pályázattal a Civil és a Fiksz Rádiók. Így nem történt szavazás az 1. napirendi pont ügyében.

1/1998.09.10. számú határozat

A jelenlévők egyhangúlag a SZARÁMASZER tagjainak sorába fogadták a szegedi Sokol Rádió - FIRKA (Fiatalok a Rétegkultúráért Alapítvány) szervezetét.

2/1998.09.10. számú határozat

A jelenlévők egy tartózkodás mellett (Új Rádió Esztergom) a SZARÁMASZER tagjainak sorába fogadták a Magyarországi Krisnatudatú Hívők Közössége (MKTHK) szervezetét, a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézetet.

Thuróczy Gergely Péterfi Ferenc Cs. Kádár Péter