Közgyűlés jegyzőkönyv 2007. május 30.

Jegyzőkönyv
a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2007. május 30-án megtartott közgyűléséről
Helyszín : Budapest IX. kerület, Sztregova utca 3. Fonó Budai Zeneház
Résztvevők : lásd a mellékelt jelenléti íven

A közgyűlés 10:00-kor nem bizonyult határozatképesnek, ezért a meghívóban feltüntetett időpontban megismételt közgyűlést tartottunk, máj us 30-án, a Fonó Budai Zeneház épületében (Budapesten, a XI. ker. Sztergova utca 3-as szám alatt).
Szavazáskor a tagok kézfeltartással jelezték egyetértésüket.
1. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Giczey Pétert jegyzőkönyv-vezetőnek, emellett egyhangúlag megválasztotta Sülyi Pétert és Giczey Pétert levezető elnököknek, illetve egyhangúlag megválasztotta Gosztonyi Gergelyt és Péterfi Ferencet jegyzőkönyv hitelesítőknek.
2. A levezető elnökök megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes. Giczey Péter beszámolt a Szervezettel kapcsolatos eseményekről.
3. Giczey Péter bemutatta az előzetesen postai úton is kiküldött napirendi pontokat. Gosztonyi Gergely javasolta, hogy tárgyalj uk meg egy napirendi pont keretében, hogy miért jelent meg kevés tag a közgyűlésen. A magjelentek úgy döntöttek, hogy leveszik a napirendről az alapszabály módosítás kérdését, helyette átbeszélik, hogy a legközelebbi közgyűlésen mit lehetne változtatni. Ezután a közgyűlés elfogadta a napirendi pontokat.

1/2007. máj us 30. sz. határozat: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén a jelenlévők elfogadták a napirendi pontokat. Igen szavazat: 9/9 Nem szavazat: 0/9 Tartózkodott: 0/9 4.

1. napirendi pont: 2006. évi közhasznúsági jelentés elfogadása, melynek keretében a tavalyi tevékenységek ismertetésre kerültek. A jelenlévők hosszan vitatták az IKRA program állását (erről csbai Gábor adott átfogó képet), javasolták kimozdítását a holtpontról, ösztönözték, hogy akik benne vannak, teszteljék a programot, hogy ki lehessen javítani a hibákat mihamarabb. Tóth Gábor vállalta, felveszi a kapcsolatot Nagy Attilával és együtt tájékozódnak a program állásáról, összefogva a többi szereplővel, elősegítik az elindulását. A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

2/2007. máj us 30. sz. határozat: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén a jelenlévők elfogadták a 2006. évről szóló közhasznúsági jelentést. Igen szavazat: 9/9 Nem szavazat: 0/9 Tartózkodott: 0/9

5. 2. napirendi pont: 2007. munka és költségterv. A jelenlévők javasolták,hogy a szervezet kevesebbet fordítson nemzetközi kapcsolatokra, inkább a tagságnak nyújtson szolgáltatásokat, ezen belül - Gosztonyi Gergely kutatás alapján - inkább a szervezet pályázzon többet a tagságnak nyújtandó szolgáltatásokra. Sülyi Péter kérte, ne tervezzünk mínuszos költségvetést. Giczey Péter javasolta, hogy tartson a Szervezet egy szakmai napot - ami már korábban is felmerült -, ahol a szervezet tevékenységét, mit és hogyan képviseljen, hogyan bővítse tagságát, szolgáltatásit tárgyalhatj uk meg. Péterfi Ferenc javasolta, bízza meg a közgyűlés az ügyvivőket egy részletesebb, az elhangzottakat figyelembe vevő munkaterv kidolgozásával, ezekkel együtt a tervet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

3/2007. máj us 30. sz. határozat: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén a jelenlévők elfogadták a 2007. évről szóló munka és költségtervet. Igen szavazat: 9/9 Nem szavazat: 0/9 Tartózkodott: 0/9 6.

3. napirend: egy tartózkodás ellenében a közgyűlés kizárta a Szervezetből a Fiksz Egyesületet (Budapest).

4/2007. máj us 30. sz. határozat: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén a jelenlévők kizárták a tagságból a Fiksz Egyesületet (Budapest, Fiksz Rádió) Igen szavazat: 8/9 Nem szavazat: 0/9 Tartózkodott: 1/9 7. A résztvevők beszámoltak tevékenységükről, helyzetülről. Az ügyvivők beszámoltak aktuális teendőikről, az újabb feljelentésekről, tevékenységükről, terveikről, továbbá arról, hogy hamarosan felkeresik az ORTT és a Műsorszolgáltatási Alap elnökét is - ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy akinek bármilyen kérdése, kérése van a lobbyzással kapcsolatban bátran jelezze az ügyvivőknek-. 8.

4. napirendi pont: egyebek keretében Hizsnyik Dénes kérte, a szervezet adjon egy támogató nyilatkozatot a Remete Rádió érdekében, mert veszélyben forog az a hely, ahol eddig működtek. Péterfi F. vállalta, készít egy tervezetet. Emiatt a 3. tyutyu fesztivál megrendezése is kérdésessé vált. Sülyi Péter felajánlotta: legyen a Tyutyu Fesztivál Őriszentpéteren, kora ősszel, a képzések után.

9. A levezető elnök 15:08-kor a Közgyűlést bezárta, utána az érdeklődők megtekintették a Civil Rádió stúdióját. Budapest, 2007. máj us 30. Jegyzőkönyv-vezető és levezető elnök: Giczey Péter

Levezető elnök: Sülyi Péter Hitelesítők: Gosztonyi Gergely Péterfi Ferenc