Közgyűlés jegyzőkönyv 2008. február 26.

JEGYZŐKÖNYV
a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének
2008. február 26-ai közgyűléséről

Helyszín : Budapest V. kerület, Gerlóczy u. 4. Merlin Színház, Kamaraterem
Résztvevők : lásd a mellékelt jelenléti íven

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Giczey Péter és Sülyi Péter ügyvivőket levezető elnököknek. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Kovács Orsolya irodavezetőt jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint Hizsnyik Dénest és Muka Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

A levezető elnökök megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes (23 rendes tagból 13 jelen van, szükséges arány: min. 50%).

Giczey Péter ismertette az előzetesen postai és elektronikus úton is kiküldött napirendi pontokat, mellyel a jelenlevők egyetértettek. További napirendi pont javaslatok érkeztek:
– Hizsnyik Dénes: Kisközösségi rádiók finanszírozási kérdése
– Pólya Tamás: az ORTT rezsipályázaton a közműsorszolgáltató kisközösségi rádiók vállalandó önrésze jóval nagyobb (50%), mint a nem-nyereségérdekelteké (85%). A SzaRáMa lobbizzon ezellen.
– Lucy: a délelőtti szakmai konzultáció tükrében beszélje meg a Szervezet, mit lépjünk digitális átállás-ügyben

A közgyűlés az eredeti és a helyben javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy azok beillesztésre kerülnek az előzetesen kiküldött napirendi pontokba.

1. napirendi pont: A SzaRáMaSzer aktuális helyzete

• Bemutatkozások, tagfelvétel
Bemutatkozott az új irodavezető, Kovács Orsolya, aki 2007. november 1-től látja el feladatait..

•A közgyűlésre tagságba vételi kérelemmel érkező szervezetek és magánszemélyek bemutatkoztak:

– Rádió MI /ITT Szeged – Egyesület a Rádióért és a Kultúráért (Szeged): közműsor-szolgáltató kisközösségi rádió, underground kulturális profillal, a JATE média tanszékén belül, azzal szakmai együttműködésben üzemel, működtetője az ITT Szeged Egyesület.

1/2008. február 26. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította a Rádió MI képviseletében az “ITT Szeged – Egyesület a Rádióért és a Kultúráért”-et.

Igen szavazat: 13/13
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

– Tisza Rádió / Kárász Közhasznú Egyesület (Szeged): társult tagból kérik rendes taggá minősítésüket. Rövid bemutatkozás (közműsorszolgáltató kisközösségi rádió, Kárász Egyesület működteti, 0,4W-al adnak + internet, egyelőre napi 4 órában, most akarnak nagyobb műsoridőt kérni, “képző rádió” – 17-20 év az átlagéletkor, fiataloknak szól, napi felelős szerkesztői rendszer van)

2/2008. február 26. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással rendes taggá nyilvánította a Tisza Rádió képviseletében a Kárász Közhasznú Egyesületet.

Igen szavazat: 13/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 0/13

• Ügyvivők beszámolója a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete aktuális helyzetéről.

ORTT egyedi pályázat részeként vettünk egy nagykapacitású szervert, amin most egyelőre az IKRA van, de arra tervezzük telepíteni a Szaráma szolgáltatásait (rádiók honlapjai, műsorcserék, IKRA, Szaráma-honlap, levelezőlista stb.) most próbáljuk előteremteni a hosting feltételeit. A Szaráma-weboldal jelenleg a Tilos szerverén ül, kialakítása folyamatban van, Ladányi Imre segítségével. Szintén e pályázatból kerül kiadásra egy rádiós kézikönyv, melynek angolból lefordítása megtörtént, most van lektorálás és tördelés alatt. A könyv eredetijét a közgyűlésen körbeadtuk. A pályázat részeként kerül megrendezésre egy közösségi rádiós képzés is jövő héten, Kunbábonyban.
Tavaly november óta új pályázatok kerültek beadásra (CEE Trust, UNDEF, Budapest Bank) és továbbiak is lesznek, mint pl. a TÁMOP 2.5.1.-es “c” komponense, Norvég Alap. Emellett, ha a jelenleg futó ORTT egyedi lezárul és elszámolunk vele, azonnal beadunk egy újabbat.
Az ORTT pályázati bizottságaiba, a HEROE-val való hosszas egyeztetés után delegálásra került Gosztonyi Gergő (rezsipályázat) a Szaráma részéről és Balázsi Tibor (műszaki pályázat) a HEROE részéről, azzal, hogy a mi érdekeinket is képviseli. Megadta az elérhetőségeit, várja a javaslatainkat.

• Közhasznúsági beszámoló ismertetése és elfogadása.
Az ügyvivők ismertetik és egyúttal körbeadják a 2007. évről szóló közhasznúsági beszámolót.

3/2008. február 26. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással elfogadja a Szervezet 2007-es közhasznúsági beszámolóját.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

S Z Ü N E T

• Új ügyvivő választása, a korábban lemondott Nagy Attila helyére.

A jelenlévők Csabai Gábort (Tilos Rádió) jelölik a tisztségre. Csabai Gábor elvállalta a tisztséget.

4/2008. február 26. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással ügyvivővé választotta Csabai Gábort (Tilos Rádió).
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14
GP felkéri CSG-t, hogy üljön ki a pódiumra a többi ügyvivő mellé.

• Alapítvány a Közösségi Rádiózásért helyzete.

A Szervezet által korábban alapított, közhasznú, AMARC-Alapítvány a Közösségi Rádiózásért tevékenységét újra el kell indítani. Indok: a közösségi rádiós szektorban utóbbi években tapasztalható robbanásszerű fejlődés (3 év alatt kb. 10-ről több mint 60-ra nőtt a rádiók száma) és a szektort támogató és képviselő szervezetek előtt álló megnövekedett mennyiségű feladat ellátásához már kevés a SzaRáMaSzer. Ennek megfelelően a Közgyűlés új kuratóriumot választ (tagjai megegyeznek a SzaRáMa jelenlegi ügyvivőivel). A Közgyűlés megbízza az alapítványt azzal, hogy – lehetőségei függvényében – teremtse meg tevékenységének (pl. képzések tartása, nemzetközi kapcsolatok felfrissítése) végzéséhez szükséges alapjait (forrásszerzés, pályázás, infrastruktúra ill. személyi feltételek biztosítása). Az Alapítvány „újraélesztésének”, jogásszal egyeztetve, elindítjuk a jogi megvalósítását.

5/2008. február 26. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással elfogadta, hogy az Alapítvány a Közösségi Rádiózásért pályázzon, továbbá támogatja a kuratóriumi tagok cseréjét, az új tagok megválasztását.

Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

• Képzés Kunbábonyban.

8.A SzaRáMa Szer képzést szervez jövő hét végén közösségi rádiók számára (2008., márc. 7-8-9, Kunbábony). Általános rádiós képzés lesz, “klasszikus” tematikával, ez nagyvonalakban ismertetésre került. A tematika részletes kidolgozása és levelezőlistára kiküldése (a jelentkezési lappal együtt) 1-2 napon belül megtörténik.

2. A közösségi/kisközösségi rádiózás ügyének állása

• Artisjus-ügy

Giczey Péter: Lehetőség, hogy az Artisjus bizonyos mértékben mérsékli a rádiók által fizetendő szerzői jogdíjakat, ha a SzaRáMa egyfajta “kezességet vállal” rádióiért. Kérdés: a tagság szerint merjen-e vállalkozni erre a Szervezet? (anyagi kockázat)
Hosszas vita.
GP: Akkor tehát a SzaRáMaSzer kezdeményezzen tárgyalásokat ezügyben – ha legalább 50%-os csökkentést lehet elérni?

5/2008. február 26. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagsága egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Szervezet tárgyaljon az Artisjussal szerzői jogdíj mérséklése ügyében, és egyezzen meg a HEROE-hoz hasonló feltételekkel, ha legalább 50%-os csökkentést lehet elérni.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

• A Petőfi Rádióban való megjelenés ügye.

KO: A megkeresésre a Petőfi Rádió pozitívan reagált, szívesen adnak a szabad rádióknak műsoridőt a bemutatkozásra. Csak konzervműsorról lehet szó, és egyelőre este 10 után, de ha jól sikerül és folyamatos a színvonal, előbbre is kerülhet. Csillag János tőlünk vár egy tervezetet, mit tudunk kínálni, ezt össze kéne dobni, közösen. Elsősorban zenei műsorokat várnak, zene-szöveg arány max. 75-25%. Hány rádiót érdekel a dolog? (szinte mindenki feltette a kezét). Egyéb részletek.
A kérdés megtárgyalása után megállapodás született a tervezet elkészítésére vonatkozólag, melyet a levlistán öntünk végleges formátumba.

• A kisközösségi rádiók finanszírozási kérdései.

HD: Látható, hogy az ORTT pályázatokra alapvető szüksége van a rádióknak – de ha ebből nem, akkor miből tud megélni egy rádió?
Hosszas vita, beszámolók. Általában: érdemes pl. iskolához betársulni, ők adják a helyet, cserébe kapnak egy rádiót, ami kitűnő gyakorlóterep is. Vagy művelődési házhoz, teleházhoz, önkormányzathoz, akkor legalább a rezsiköültségek megoszlanak.
GP: Következő Szakmai Nap szólhatna erről, ahol részletesebben is meg lehetne tárgyalni.
Lucy: A következő Szakmai Napon (amikor ez lesz a téma) hívjunk meg valakit a támogatók közül.

3. napirendi pont: Szervezeti kérdések

• A tagok beszámolói aktuális helyzetükről, kivel mi történt az elmúlt időszakban, stb.

A rádiók beszámolói, sorrendben: EPER Rádió (Budapest), Origo-Ház Rádió (Pécs), Periszkóp Rádió (Pécs), István Király Rádió (Győr), Remete Rádió (Pécs), Rádió 35 (Tiszaújváros), Puszta Rádió (Kunszenmiklós), Rákóczi Hírmondó (Rákóczifalva), Fúzió Rádió(Budapest), Tilos Rádió (Budapest), Triangulum Rádió (Őriszentpéter), Szóla Rádió (Debrecen)

• Mit lépjen a Szaráma a digitális átállásról délelőtt megtudottak fényében? (Lucy által felvetett napirendi pont) – elnapolva a következő ülésre.

14.A levezető elnökök a közgyűlést befejezettnek nyilvánították.

Budapest, 2008. február 26.

Hitelesítők: Jegyzőkönyvvezető:
Muka László Kovács Orsolya
Hizsnyik Dénes