2015. június 9-én megtartott Médiatanács ülésről

13. 232/2015. Hatósági eljárás indítása a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 21-22. §-ában foglaltak vélelmezett megsértése miatt Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta:

Oldalak