Közgyűlés jegyzőkönyv 2010. november 26.

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
Hungarian Federation of Free Radios
1077 Budapest, Rózsa u. 34. fszt. 9.; Tel/Fax: (06-1)-3111-855
E-mail: iroda@szabadradio.hu
Honlap: http://www.szabadradio.hu/
Ügyvivők: Csabai Gábor (Tilos Rádió), Pogány György (Civil Rádió), Sülyi Péter (Triangulum Rádió)
Irodavezető: Tóth Mónika (Civil Rádió)

JEGYZŐKÖNYV

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2010. november 26-i Közgyűléséről

Helyszín: Fonó Budai Zeneház – Budapest, XI. Sztregova u. 3. Pajta.

Jelenlévők:

Kohán Norbert Galaxis Rádió Heves
Balogh Tamás Best of Rádió Tiszavasvári
Mészáros Gábor Best of Rádió Tiszavasvári
Gruber Melinda Martos Rádió Budapest
Fejes Balázs Martos Rádió Budapest
Pick Rábert Muzsikus Rádió Budapest
Szőke-Tóth Ágnes Rádió MI Szeged
Holló Róbert Lépés Rádió Debrecen
Holló Márta Lépés Rádió Debrecen
Bognár Zsuzsanna Kontakt Rádió Budapest
Szilágyiné Luc Puszta Rádió Kunszentmárton
Snír Júlia EPER Rádió Budapest
Tömősy Imre Rádió SANSZ Székesfehérvár
Szeghy Ferenc Tarcsa FM Kistarcsa
Szilvási Tímea EPER Rádió Budapest
Rekvényi László Tavirózsa Veresegyház
Boros Zoltán Zöldhullám Piliscsaba
Prehoda Györgyi Tavirózsa Veresegyház
Menyhárt István Vértes Zámoly
Zoltán Gergely Muzsikus Budapest
Medvegy Gábor Rádió MI Szeged
Sülyi Péter Triangulum Őriszentpéter
Springer Krisztina Kerepes Budapest
Springer Friedrich Kerepes Budapes
László Erika Zöldhullám Piliscsaba
Nagy Ottó Miklós Kando FM Budapest
Böde Gergely Kando FM Budapest
Farkas Balázs Csillag-hang Budapest
Juhász Bálint BEST FM Ajka
Tóth Dániel BEST FM Ajka
Almási Ákos Diák Rádió Edelény
Cabai Gábor Tilos Budapest
Gordon Lajos Csobán Csobánka
Dankó Ervin Rádió Szarvas Szarvas
Réz Ági Fúzió Budapest
Wittmann Katalin Rádió NET Budapest
Wittmann László Rádió NET Budapest
Simon Attila StarDance Budapest
Kis József StarDance Budapest
Hargitai Henrik EPER Budapest
Pogány György Civil Rádió Budapest

Az ülést vezeti: Pogány György ügyvivő.

Jegyzőkönyvvezető: Sülyi Péter.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetére történő utalás a jegyzőkönyv további részeiben: Szervezet.

Pogány György: Mivel 11:00-kor, a közgyűlés megnyitásakor a Szervezet 26 rendes tagja közül 12 van jelen, a Rákóczi Hírmondó rendes tagrádió megbízásában a Puszta Rádió képviselője, Szilágyiné Lucy vesz részt a döntések meghozatalában. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés hatá-rozatképtelen, ezért a megkezdett közgyűlést berekeszti. Egyben összehívja a megismételt közgyű-lést 11:30-as kezdési időponttal, bízva néhány távolabbról érkező, vidéki tag megérkezésében.
A 11:30-as, ismételt kezdést követő létszámellenőrzés után a levezető elnök megállapítja, hogy im-már 15 szavazattal rendelkező tag van jelen, a megismételt közgyűlés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat:

A napirendről szavazás történik.

1. Tagfelvétel
2. A 2009 évi mérleg és közhasznúsági beszámoló elfogadása
3. Az új irodavezető bemutatása
4. Beszámoló a norvég és Támop pályázatokról
5. MAHASZ szerződés
6. KHH, devecseri, ajkai beszámoló

2010. 11. 26/1. sz. határozat:
A Közgyűlés elfogadta a napirendet:
1. Tagfelvétel
2. A 2009 évi mérleg és közhasznúsági beszámoló elfogadása
3. Az új irodavezető bemutatása
4. Beszámoló a norvég és Támop pályázatokról
5. MAHASZ szerződés
6. KHH, devecseri, ajkai beszámoló
Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

Tagfelvétel

Tíz, az eddigiekben társult tagsággal rendelkező tagunk jelezte szándékát, hogy a Szervezet rendes tagjává váljon:

A Tarcsa FM (Kistarcsa) képviseletében Szeghy Ferenc ismerteti tevékenységüket, körülményeiket. A rádiót a Fiatalok Kistarcsáért Egyesület működteti, előző nevükön, Arc Rádióként nyertek felvételt, de nevük Tarcsa FM-re változott. A Fiatalok Kistarcsáért Egyesületet 2007 őszén alapították, és de-cemberben jegyezték be a Pest megyei bíróságon. Az egyesület létrehozása viszont egy hosszabb önkéntes tevékenység egyik végső állomásának tekinthető. A 2006-ban indult kistarcsai kisközösségi rádió szervezetének szánta azt a helyi fiatalokból álló rádiós stáb. Azóta az egyesület legfontosabb szerepe változatlanul a tagok által fenntartott rádió hivatalos szervezeti háttere.

A meghallgatás után a levezető elnök szavazást rendelt el, mely nyomán:

2010. 11. 26/2. sz. határozat:
A Tarcsa FM (régebben: Arc Rádió) működtetőjét, a Fiatalok Kistarcsáért Egyesületet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete nem vette fel rendes tagjai sorába.
Igen szavazat: 4/15
Nem szavazat: 11/15
Tartózkodott: 0/15
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Best of Rádió (Tiszavasvári) képviseletében Mészáros Gábor egyesületi elnök beszélt. A Tisza-vasvári Média Egyesület működteti rádiójukat, amely 2006. április 26. óta sugároz, naponta 0-24 óráig. A műsorkészítők létszáma 20 fő, alapvetően keresztény, egyházi tartalmak szólnak, néha közvetítenek egyéb eseményeket, kulturális rendezvényeket, kulturális ajánlókat, konferenciákról tudósítanak stb. Az adóantennájuk 28 méter magasban van, amely 1-2 km-es vételkörzetet jelet, azaz kisközösségi rádió. Pályázatokon sikeresek voltak (ORTT, NCA). Alapítványuk a rádió fenntartá-sa mellett főleg gyerektáboroztatásokat szervez. Néhány kérdés hangzott el, amelyekre elmondta, hogy általában kéthetenként tartanak „stábértekezletet”, továbbá, hogy politikával egyáltalán nem foglalkoznak, vallási közösség rádiójának tekintik magukat. A Tiszavasvári Média Egyesület 2007-ben, rádió alapítási szándékkal jött létre, tiszavasvári és a környező településeken élő fiatalok köz-reműködésével. Az alapító tagok nagyésze ma is az egyesület aktív tagja, műsorokat készít vagy más formában segíti az egyesület és a rádió működését.

A meghallgatás után a levezető elnök szavazást kért.

2010. 11. 26/3. sz. határozat:
A Best of Rádió fenntartóját, a Tiszavasvári Média Egyesületet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodik: 0/15
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

Diákrádió - Edelény (Edelény) képviseletében Almási Ákos tulajdonos mutatta be a rádiójukat, amelyet az Alfa Kulturális Alapítvány tart fenn. A Diák Rádió Edelény elsősorban az edelényi közép-iskolás diákok és fiatalok rádiója. Egyéb kulturális közösségi fórum Edelényben és annak közvetlen környezetében nem kínálkozik Miskolcon kívül - így ez kiváló lehetőség a frissen érettségizett diákok számára. Véleményük szerint igen fontos lenne, hogy az edelényi érettségizett fiatalok is találjanak számukra érdekes, értékes munkát a középiskola befejezése után - ne csak a közeli nagyvárosban - ezzel előrevetítve Edelény „elöregedését". A műsorterv elkészítésénél ezen eszméket is figyelembe vették a korosztály érdeklődése, ízlése s más tényezők mellett. A fiatalok életritmusához való alkal-mazkodás, valamint a gazdaságosság a két fő szempont, amely a műsorszerkezet kialakítását meg-határozta. A műsorbeosztás is maradéktalanul az iskolába járók időbeosztásához alkalmazkodik, úgy alakították ki, hogy a diákok iskolába menet, és iskola előtt is hallgathassák a számukra érdekes, és fontos információkat a legfrissebb, kiváló zenékkel fűszerezve.

A meghallgatás utáni szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után megszületett a határozat.

2010. 11. 26/4. sz. határozat:
A Diákrádió – Edelény fenntartóját,Almási Ákost a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 12/15
Nem szavazat: 2/15
Tartózkodott: 1/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

Ezután megérkezett Farkas Balázs (Csillag-hang Rádió) képviseletében; ezzel a jelenlévő rendes ta-gok látszáma: 16.
A tagfelvétel folytatódik a Galaxis Rádió (Heves) tagfelvételével.

Galaxis Rádió (Heves) képviseletében Kohán Norbert egyesületi elnök mutatta be a rádiójukat, amelyet az Összefogás Heves Városért Egyesület tart fenn. A rádió 2008-ban kezdte tevékenységét a városban; elsősorban a helyi hírekre helyezik a hangsúlyt, de foglalkoznak a nagyvilág híreivel is. Céljuk a városban élők minél szélesebb körű tájékoztatása, sajnos a legnagyobb problémájuk az, hogy a Kossuth rádióval egy frekvencián vannak, így nem tudnak nagyon sok helyre eljutni még a városon belül sem. Így támogatóik is kevesen vannak, a kezdeti műsoraik kb 30%-a ezért szűnt meg. A jövő évtől kezdve egy új helyre kívánják az antennát telepíteni, a stúdiót is a város közepére helyezni (jelenleg egy lakókocsiban üzemel) ,és megpróbálják valamilyen szinten elérni azt, hogy tudjanak "rendesen" szólni. Jelen pillanatban a túlélésért küzdenek, hallgatói visszajelzések alapján igénylik a rádiót, de mindenki kéri a minőség javítását, amelyet a két rádió közös frekvencia haszná-lata okoz.

A meghallgatás után szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után megszületett a határozat.

2010. 11. 26/5. sz. határozat:
A Galaxis Rádió fenntartóját, az Összefogás Heves Városért Egyesületet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 15/16
Nem szavazat: 0/16
Tartózkodik: 1/16
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

Lépés Rádió (Debrecen) képviseletében Holló Róbert főszerkesztő mutatta be a rádiót. Rádiónk 2009. november 17.-ével kezdete meg tevékenységét az interneten. Rádiónkat az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet működteti. Egyesületük közhasznú szervezetként működik és a sérült emberek társadalmi integrációját, a diszkrimináció visszaszorítását, látássérültek és egyéb fogyatékkal élők foglalkoztatását és foglalkoztatásuknak az elősegítését tűzte ki célul. Egyesületük tagjai úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy olyan rádiót, amely a fogyatékkal élő emberek problémáit, lehető-ségeit bemutatja. Lehetőséget ad a látás-, és egyéb sérült sorstársainknak önmaguk kifejezésére. Természetesen a rádióműsorokat nemcsak fogyatékkal élők vezetik, vannak „egészséges" önkéntes munkatársaink is. A műsoraink sem csak a fogyatékkal élőknek szól, hanem mindenkinek, hisz mindkét oldalt - az „egészségeseket" és a sérülteket is - kell közelíteni egymáshoz.
A meghallgatás utáni szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után megszületett a határozat.

2010. 11. 26/6. sz. határozat:
A Lépés Rádió fenntartóját, az Egyesület a Sérült Emberekért szervezetet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 15/16
Nem szavazat: 0/16
Tartózkodott: 1/16.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Martos Rádió (Budapest) társult tagként mutatkozott be a Közgyűlés előtt. A Rádió képviseletében Fejes Balázs elnök mutatta be a rádiójukat. Rendes tagságot nem kértek.

Bemutatkozásuk után a tagfelvétel tovább folytatódott.

Ezek után László Erika szerkesztő, a Zöldhullám Rádió rendes tagi képviseletében távozik; a szava-zattal rendelkezők száma 15-re csökken.

Muzsikus Rádió (Budapest) képviseletében Pick Róbert, a Muzsikus Club Kulturális Egyesület elnö-keként kérte az egyesület felvételét a rendes tagi státuszba. Az Egyesület két közösségi rádiót tart fent, a Muzsikus Rádiót és Motoroshang Rádiót. Először a Muzsikus Rádió bemutatkozására került sor. Az Egyesület alapcélja a magyar muzsikusok felvételeinek bemutatása, csak ilyen zenéket játszanak. Reméljik, hogy közben egyéb értékeket is eljuttatunk a „nyitott fülű" hallgatókhoz. A Motoroshang Rádió jelenleg „újraszületésben" van, közel ötven munkatárssal a rock és blues-zene magyar képviselőit mutatják be. Másik „célközönségük" a magyar motoros-társadalom.

Ezután szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után a következő határozat született:

2010. 11. 26/7. sz. határozat:
A Muzsikus Rádió fenntartóját, a Muzsikus Club Kulturális Egyesületet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 12/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 3/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

Ezután az Egyesület elnöke bemutatta a Motoroshang Rádiót. A levezető elnök javaslatára a Közgyű-lés a Muzsikus Club Kulturális Egyesület rendes tagságának változatlan hagyása mellett a Motoroshang Rádiónak a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének kötelékébe való tartozásá-ról szavazott.

2010. 11. 26/8. sz. határozat:
A Muzsikus Club Kulturális Egyesületet, mint a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tagjaként fenntartott Motoroshang Rádiót szabad rádióként a Közgyűlés elfogadja.
Igen szavazat: 13/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 2/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Mustrár FM Rádió tagjai előre jelezték, hogy a Közgyűlésen nem tudnak személyesen jelen lenni; kérték a felvételüket az írásos, előre beküldött anyagaik alapján.

A Levezető elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Közgyűlés dönt-e a kérelmező távollétében annak tagfelvételéről.

2010. 11. 26/9. sz. határozat:
A Közgyűlés dönt a kérelmező távollétében annak tagfelvételéről.
Igen szavazat: 10/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 4/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

Mustár FM Rádió (Nyíregyháza) által beküldött anyagokat előzetesen megtekinthették a tagok az interneten, illetve a helyszínen kinyomtatott anyagokat áttekintve döntöttek a felvételről.
A Mustár FM ifjúsági kisközösségi rádió 2007. november 25-én indult azzal a céllal, hogy a 14-29 éves korosztály számára kulturális értékeket és információkat közvetítsen, elősegítse az önálló vé-leményalkotást, illetve bevonja Nyíregyháza lakóit a műsorkészítésbe.
Néhány fontosabb célkitűzésük:
- a fiatalok és a városlakók tudatos médiahasználókká formálása
- a műsorkészítők nem-formális tanulás során történő fejlesztése
- megvédeni a rádiózás egy szektorát a kereskedelmi és politikai érdekektől
- érdekes és változatos műsorok készítése önkéntesek által
- a kulturális sokszínűség hangsúlyozása, politikamentesség
- több tartalom, mint zene sugárzása (50-50 százalék zene-szöveg arány)
- a világzene és a népzene előtérbe helyezése
- olyan, főként helyi érdekeltségű témák kifejtése, melyek a magyar média érdekeltségi körébe álta-lában nem tartoznak bele.

Ezután szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után a következő határozat született:

2010. 11. 26/10. sz. határozat:
A Mustár FM fenntartóját, a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 3/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

Kerepes Rádió (Budapest) képviseletében Springer Friedrich főszerkesztő kérte az egyesület felvé-telét a rendes tagi státuszba. A rádió műsorai elsősorban a következő körből kerülnek ki: Zenei mű-sorok, melyek célja az adott számok, előadók vagy műfajok elmélyültebb bemutatása háttéranyagok segítségével; bármely zenei műfajban, kultúra bármely formája Rádióművészeti alkotások (hangjá-tékok, rádiómontázsok stb); a vételkörzetben zajló aktuális események közvetítése.

Ezután szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után a következő határozat született:

2010. 11. 26/11. sz. határozat:
A Kerepes Rádió tulajdonosát és fenntartóját, Springer Krisztinát a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 3/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Best Rádió (Ajka) képviseletében Juhász Bálint főszerkesztő kérte az egyesület felvételét a rendes tagi státuszba. A Best Média Egyesület október 15-én került bejegyzésre, elnöke Tóth Dániel, alelnöke Németh Kitti, titkára Juhász Bálint. A nagyobb döntéshozásoka elnökségi ülésen hozzák, mind a három tisztségviselő egyetértésében. A decembertől az egyesület által működtetett Best Rádió ügyvezetője Tóth Dániel, főszerkesztője Juhász Bálint. A rádióban dolgozó önkéntes fiatalok önkéntes szerződéssel "dolgoznak" majd a rádiónál, mindannyiuk a főszerkesztő "beosztottja". A fenn-tarthatóságért eddig (míg nem egyesület által működtek) havi tagdíjat szedtek, amit a rezsire köl-töttek. Decembertől pályázatok alapján szeretnék a rádiót fenntartani.

Ezután szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után a következő határozat született:

2010. 11. 26/12. sz. határozat:
A Best Rádió fenntartóját, a Best Média Egyesületet a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 13/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 1/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Rádió Szarvas (Szarvas) képviseletében Dankó Ervin, a Szarvas Rádió tulajdonosa beszélt a rá-dióról. A Rádió Szarvas a kultúrát közvetítő médiaként kíván elindulni. A Szarvas városában és a környező településeken végzett több hónapos előzetes lakossági szondák bizonyították, mennyire mély az igény az itt élő emberekben a kulturális tájékoztatás rádiós formájára is. Ezért a Rádió Szarvas célja nem lehet más, minthogy elsődlegesen kulturális tevékenységet lásson el, tájékoztas-son, és kultúráltan szórakoztasson, figyelembe véve az itt élő nemzetiségek, népcsoportok, nemze-dékek széleskörű hallgatói igényeit. Bemutatják a helyi társadalmi, sport, kulturális, egyházi, ki-sebbségi szervezetek ifjúsági és misszionárius csoportok, civil alapítványok napi életét. A „Rádió Szarvas” a közszolgáltatás hiányát próbálja betölteni. Hiánypótló funkciót lát el, mivel eddig ilyen jellegű rádióműsor nem volt a térségükben.

Ezután szavazást rendelt el a levezető elnök, mely után a következő határozat született:

2010. 11. 26/13. sz. határozat:
A Rádió Szarvas tulajdonosát, Dankó Ervint a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete rendes tag státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/15
Nem szavazat: 1/15
Tartózkodott: 3/15.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Kandó FM Rádió (Budapest) társult tagként mutatkozott be a Közgyűlés előtt. A Rádió képvisele-tében Böde Gergely főszerkesztő mutatta be a rádiójukat. Rendes tagságot nem kértek.

Ezek után Farkas Balázs főszerkesztő, a Csillag-hang Rádió rendes tagi képviseletében távozik; a szavazattal rendelkezők száma 14-re csökken.

SZÜNET

Szünet után folytatódott a Közgyűlés a 2-es számú napirendi ponttal.

A folytatásban a 2. napirendi pontként megjelölt A 2009 évi mérleg és közhasznúsági beszámoló el-fogadása következett. Pogány György, a Szabad Rádiók Magyrországi Sezrevezet ügyvivője ismer-tette az előzetesen megküldött, és az interneten nyilvánosságra hozott 2009-es éves mérleget és számviteli beszámolót, majd ismertette a Szervezet közhasznúsági tevékenységeit. Az előzetesen megjelentetett anyagok, illetve az elhangzott beszámoló alapján Szőke-Tóth Ágnes véleményezte, majd elfogadásra javasolta a beszámolót.
Pogány György, a Közgyűlés levezető elnöke az elhangzottak alapján a beszámoló egészét egyben bocsátotta szavazásra.

2010.november 26/14. sz. határozat:
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete november 26-ai Közgyűlése az elhangzottak alapján a Szervezet 2009-es évi márlegét és közhasznúsági beszámolóját elfogadja.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14.
A Közgyűlés a határozatot elfogadja.

A Közgyűlés következő napireni pontjaként bemutatkozott Tóth Mónika, a Szervezet új irodavezetője.

A következőkben a Szervezet ügyvivőinek irányításával a futó projekteket ismertette először Csabai Gábor, aki a Norvég Civil Alap által finanszírozott pályázatról számolt be Walter András, a projekt koordinátorának segítségével. A beszámoló végén a tagok megtekinthették a pályázat keretein belül megvalósuló kiadvány tervét is.

Ezt követően a Szervezet aktuális kérdéseiként felmerülő témák közül a MAHASZ-szal kapcsolatos álláspontjukat egyezetették a tagok.

Utolsó napirendi pontként a Szervezet által működtetett Közös Hullámhossz Hírszolgálat eseményeit beszélték meg a résztvevők.

Ezt követően Pogány György, mint a Közgyűlés levezető elnöke közgyűlést bezárja.

Budapest, 2010. november 26.

Pogány György Sülyi Péter
levezető elnök jegyzőkönyvvezető