Jegyzőkönyv 2001. december 13.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének Közgyűléséről
2001. december 13.

1. A megjelentek előtt Hargitai Henrik megemlékezett arról, hogy előző nap (dec. 12.) volt 100 éve a rádiózás elindulása. Angliából Kanadába továbbított Marconi rádió morse jeleket a világon először száz évvel ezelőtt.

2. A tagok státuszában történő változásokkal foglalkoztunk ezután. A kábelrádiót Tégláson működtető Pánik Tehetségkutató és Rendezvényszervező Egyesület kérte, hogy pártoló tagi státuszából rendes taggá minősítsük őket.
1/2001. dec. 13. sz. határozatával a közgyűlés egyhangú szavazattal a téglási egyesületet a SZARÁMASZER rendes tagjává minősítette át.
Ezt követően a Mártélyi Teleházat üzemeltető TM Stúdió – Aqua Fortis Egyesület néven - és a Bogárd és Vidéke független közéleti hetilapot képviselő Kiss Virág is kérte társult tagból rendes taggá való átminősítését.
2/2001. dec. 13. sz. határozatával a közgyűlés a Mártélyi Aqua Fortis Egyesületet egyhangú szavazással rendes taggá nyilvánította.
3/2001. dec. 13. sz. határozatával a közgyűlés a sárbogárdi független közéleti hetilapot egyhangú szavazással rendes taggá nyilvánította.

Péterfi Ferenc felvetette, hogy több olyan tagja is van a szervezetnek, akik igen hosszú ideje semmilyen tevékenységet nem fejtenek ki, a szervezet életében nem vesznek részt. Távolmaradásuk a határozathozatalt lehetetlenítheti, ezért, s az alapszabály szellemében is rendezni kell tagi jogviszonyukat. A Tandem Bt, amely a Berettyóújfalui rádiót működteti 3 éve semmilyen összejövetelünkön nem jelent meg, ezért társult tagi minőségükből őket törölni javasolta. Ketten a tagok közül jelezték, hogy már nem is ők működtetik a Tandem rádiót, eladták azt.
4/2001. dec. 13. sz. határozatával a közgyűlés törölte a Tandem Bt-t társult tagként a szervezetből.
5/2001. dec. 13. sz. határozat született – egyhangú szavazással - arról is, hogy az irodavezető a Tandem Bt-n túl, levélben és telefonon haladéktalanul keresse meg a pécsi Mérföldkő Egyesületet, a gyöngyösi Dió Rádiót, a pécsi Publikum Rádiót, a szegedi Sokol Rádiót, a budapesti Szajkó Rádiót és a budapesti Tied Rádiót, akik szintén hosszabb ideje nem vesznek részt a szervezet munkájában; s jelezze, hogy ha nem kérik határozottan az ellenkezőjét, a szervezet törli őket tagjainak sorából.

Ugyanennek a napirendnek a keretében, a közgyűlés a tiszaújvárosi Rádió 35 250.000,- Ft-os visszatéritendő támogatásának a határidejét – az érintett kérésére – 2002. március 31-re módosította.

3. Ennek a napirendnek a keretében az egyes tagrádiók beszámoltak saját szervezetük működésének aktualitásairól.

4. Kezdeményezés született egy új szervezetnek a Nonprofit Média Központ Alapítványnak a létrehozásáról. (ld. mellékelt anyag részletesen). Péterfi Ferenc előterjesztésében tárgyalta a közgyűlés a tervezetet. Felvetődött javaslatként, hogy ha gyorsítható a szervezet bejegyeztetése, a tervezethez képest kevesebb szervezet legyen az alapító, s a többiek majd ezt követően csatlakozhatnak az alapítványhoz. Látható, hogy ez a program nonprofit tevékenységként fog folyni, de nem önkéntes munkán alapszik majd.
Elfogadta a közgyűlés azt a javaslatot, hogy az Ó utcai irodalakás legyen az új alapítványnak is a székhelye, azt bocsássuk a működés rendelkezésére.
6/2001. dec. 13. számmal a megjelentek egyhangú szavazatával határozott a közgyűlés a Nonprofit Média Központ Alapítvány 100.000,- Ft alapító tőkével történő megalapításáról. A határozatban megbízta az ügyvivőket, hogy a szükséges további részletekben járjanak el.
A közgyűlés javasolja az alapításban aktív szerepet vállaló tagunknak Liling Tamásnak (Handicap Alapítvány), hogy az irodavezetővel Gosztonyi Gergővel készítsenek pályázati beadványt a most futó PHARE Access pályázatra, ennek sikere legalább egy évre biztonságos alapot tudna nyújtani az most felálló Alapítványnak.

5. A Kisközösségi rádióknak szóló ORTT tervezet megvitatása, a SZARÁMASZER lehetséges szerepvállalásai voltak a következő napirend témái.
A szervezet következő időszakában meghatározó lesz ennek a lehetőségnek a kimunkálása és a helyi közösségek körében történő segítése. A közgyűlés megbízta Péterfi Ferenc ügyvivőt, hogy az itt elhangzottak szellemében, tegyen javaslatot a pályázati tervezet nyilvános meghallgatásán, annak néhány módosítására, s jelezze szervezetünk együttműködési szándékát ennek a programnak a fejlesztésében.

6. Az AMARAC helyzete továbbra is elég reménytelen. Megbíztuk Weyer Balázst, tegyen erősítő lépéseket az európai régió boardjánál a SZARÁMASZER-nek történő tartozásuk mielőbbi kiegyenlítése miatt.

7. A SZARÁMASZER 2002-ben lesz 10 éves. Ennek kapcsán elhatároztuk, hogy több nyilvános eseményt is szervezünk, ezzel is a közösségi rádiózásra igyekszünk a közfigyelmet terelni.
A fő esemény valószínűleg a Kisközösségi rádiók beindításával kapcsolatosan szerveződhet, ez a lehetőség az egész hazai szabad rádiózást meghatározhatja a következő években.
Országos találkozó – valamilyen buli - megszervezésének kezdeményezésével Kalmár Gabriellát bízta meg a közgyűlés.
Kiadvány készítésében Weyer Balázs, Hargitai Henrik, Péterfi Ferenc vállalnak szerepet az irodavezető fokozott bevonásával.

Budapest, 2001. december 15.