Közgyűlés 2014.12.12.

JEGYZŐKÖNYV
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2014. december 12-i közgyűlésről
Helyszín: ELTE

Az eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés a megjelentek kevés száma miatt határozatképtelen volt, így a fél órával később kezdett megismételt közgyűlés volt határozatképes.

Jelenlevők:

Hargitai Henrik ügyvivő
Magyar Ádám ügyvivő
Kovács Orsolya ügyvivő
Torma Béla EPER Rádió rendes tag
Holló Róbert Lépés Rádió (on-line) rendes tag
Morovián Márton Baross Rádió most kéri felvételét
Dominik Zsolt Baross Rádió most kéri felvételét

Hargitai Henrik: üdvözli a jelenlévőket, határozatképesnek nyilvánítja a megismételt közgyűlést.

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

Hargitai Henrik javasolja magát levezető elnöknek. Szavazás név szerint: Holló Róbert, Hargitai Henrik, Magyar Ádám, Kovács Orsolya, Torma Béla: igen; nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.
1/2014.12.12 sz. határozat: A közgyűlést vezeti: Hargitai Henrik

Jegyzőkönyvezetőnek Kovács Orsolyát javasolja: Holló Róbert, Hargitai Henrik, Magyar Ádám, Kovács Orsolya, Torma Béla: igen; nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.
2/2014.12.12 sz. határozat: Jegyzőkönyvvezető: Kovács Orsolya

Jegyzőkönyvhitelesítőnek Magyar Ádámot javasolja. Szavazás: Holló Róbert, Hargitai Henrik, Ma-gyar Ádám, Kovács Orsolya, Torma Béla: egyhangú igen; nem szavazat 0/5, tartózkodik: 0/5.
3/2014.12.12 sz. határozat: Jegyzőkönyhitelesítő: Magyar Ádám

2. Tagfelvétel

Tagnak jelentkezett: Baross Rádió. A Rádió képviselői bemutatják a rádiót: 2012-ben kezdték el tervezni a rádiót, a BME egyik karának a rádiója, szeptember 1-jén jött létre, 20-an dolgoznak benne, önkéntesek, senki nem kap anyagi juttatást. Szponzor segítette őket – mikrofont és állványokat kaptak. 2013-ban Zánkán, 2014-ben Miskolc-Tapolcán az EFOTT-on csináltak fesztiválrádiót, nagyon jó szakmai fejlődés volt.
A Baross a leghallgatottabb műegyetemi rádió, műsoraik zeneiek, de vannak hír- és az egyetemet érintő közszolgálati műsoraik is. 24 órás, folyamatos műsorszolgáltatás van. Élő adás délután és este van, napközben zeneszolgáltatás, hétvégén ismétlés. Internetes rádió. Októberben jelentkeztek be a Mahaszhoz s Artisjushoz, NMHH-hoz még nem.

Levezető elnök felteszi szavazásra, hogy a Baross Rádiót felvegye-e a Szervezet társult tagnak. Szavazás: egyhangú igen.
4/2014.12.12 sz. határozat: A Baross Rádió a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete felvette társult tagnak.

Operatív kérdések megtárgyalása. Levlista, Artisjus-bevallások, tagdíjak kérdése.

3. A módosított alapszabály megtárgyalása és elfogadása

Levezető elnök: Azért van szükség módosításra, mert a közhasznú státuszt elvesztettük, az alapszabályban rögzíteni kell a változásokat. HH ismerteti a változásokat és azt javasolja, hogy „csomagban” szavazzunk.
Módosítások röviden: általában a „közhasznú” kifejezés kikerülése. Közhasznúsági jelentést, közhasznúsági mellékletet nem kell készíteni. Felügyelő Bizottságnak nem dolga a közhasznúság ellenőrzése. Közhasznú célra kapott támogatásokról szóló kitétel kikerül.
Elnök felteszi szavazásra, elfogadjuk-e. Egyhangú igen.

5/2014.12.12. sz. határozat:
A Közgyűlés elfogadta a közhasznúság megszűntével járó változtatások átvezetését az Alapsza-bályba, és a változtatásokkal egységes új, módosított Alapszabályt.

Holló Robi: Van-e mód arra, hogy újra közhasznúak legyünk?
Hargitai Henrik: De, rajta leszünk, de most egy évig nem működött a szervezet gyakorlatilag. Azonban minden közhasznúsági kritériumot bennhagytunk az Alapszabályban, és aszerint műkö-dünk továbbra is, mintha azok lennénk, így készülve arra, hogy két év múlva újra folyamodhas-sunk a közhasznúságért.

(Az új Alapszabályból 2 pld készült aláírva a helyszínen, az egyiket elküldjük a Törvényszékre, valamint a székhelyváltoztatásról szóló iratokat is.)

4. Hargitai Henrik lemondása, helyébe új ügyvivő választása
Magyar Ádám: átveszi a levezetést.
Hargitai Henrik: Februártól külföldre költözik, ezért nem tudja továbbvinni a szervezetet, fizikailag nem lesz jelen. Január 31-i hatállyal mond le.
Torma Béla javasolja, hogy tegyük fel a kérdést a listára, hogy ki vállalná az ügyvivőséget.

Magyar Ádám szavazásra teszi fel, hogy elfogadja-e a szervezet a lemondást. Szavazás: egyhangú igen.
A maradék két ügyvivő megköszöni Hargitai Henrik munkáját.
Januárban legyen új közgyűlés, akkor legyen megválasztva az új ügyvivő (+ Baross Rádió és egyéb aspiránsok rendes taggá felvétele).
Magyar Ádám tart castingot a Civil Rádióban, Kovács O. vállalja h a Tilost megkérdezi.
A Közgyűlés eldönti, hogy január 23-án legyen az új közgyűlés + akkor legyen a korábban terve-zett szakmai rendezvény is, sürgős ennek szervezése, meghirdetése. Január 9-éig kell kiküldeni a meghívót.

5. Irodavezetési kérdések, könyvelés, Artisjus-bevallások, Artisjus szerződés aláírása, tagok nyilvántartása

Hargitai Henrik: A NEA-pályázatot még nem írták ki. HH javasolja, hogy jövőre szedjünk tagdíjat. Javasolja, hogy a beérkező tagdíjat egyelőre fordítsuk az irodavezető fizetésére. Aktualizálni kell a taglistát és az Artisjus-bevallásos listát. Vegyük fel a kapcsolatot a rádiókkal, hogy 2015-től újraindul a tagdíjszedés.
Egyelőre minimál irodavezetői tevékenységekre kell keresni embert (tagdíjak, Artisjus nyilvántartások), ami ennyiből finanszírozható.
Holló Robi: javasolja, hogy a tyutyura tegyük fel, hogy irodavezetőt keresünk, mennyiért, és milyen feladatra. Javaslat elfogadva.

Tagdíjak: Zsuzsinak van egy táblázata, amiben egy évvel ezelőtti adatok kb megvannak, aktuali-zálni kell.
Torma Béla: párhuzamosan menjen a levlistás casting és a személyes megkeresés.
A NEA-pályázatot egyelőre nem írták ki.

13:23 – Csabai Gábor Papó (Tilos Rádió) megérkezett.
Az ügyvivők tájékoztatják a fejleményekről.

6. Téli szakmai beszélgetés / előadás / és/vagy képzés szervezése

Január 23-i Szakmai Nap szervezése, tervezett szakmai előadások:

– Médiatanácstól vki – „közösségi rádiók működése a hatóság szemével” – problémák stb (kisköz pályázat miért nincs kiírva)
– egy meghívott NMHH képviselő
– Mahasztól képviselő? – a békés kapcsolatfelvétel jegyében
– médiajogi szakértő – Gosztonyi Gergő, vagy Polyák Gábor, vagy Molnár Adél (Tilosnak segí-tett a pályázatában)
– a kis füzet végigbeszélése, műsorok, pl. hangjáték pályázat,
– MKOrsolya: hirdetési stratégiák, social media,
– új technológiák (DRK-tól vki, ustream lehetőségei mobil közvetítésben, civil újságírás (Nullker), applikációk (mobil)
– profi streamelés, stream/hangtechnika cégektől előadás!
– az egész hangfelvételen is felhasználható + lehet konferenciafüzet is

Mi a helyzet az online rádiók adatszolgáltatásával? – Médiatörvény: havi adatszolgáltatási kötele-zettség van, de az NMHH azt írta, hogy egy csak egy lehetőség, de ők nem kérik. Precedens van, levélben leírta a monitoring szolgálat, hogy ők nem kérik.
MÁ: A Civilben nagyon sokat dolgozott az adatszolgáltatással, hibás adatokat jeleztek vissza.
Többiek: Van, akinek ellenőrzik az adataikat, van, akinek nem.
Ezügyben érdemes volna fellépni és a hatóságtól egységes elbírálást kérni.

Szavazás arról, hogy legyen-e ilyen Szakmai Nap – egyhangú igen. Az ügyvivő koordinálják a szervezést. Tervezett helyszín: ELTE 34-es előadó (szabad egész nap).
Tagságnak levél róla: mi legyen még benne, mire kíváncsiak, van-e téma/előadó javaslat.
Sajtónak menjen meghívó ill. a végén nyilatkozat és/vagy beszámoló.

7. Érdekvédelmi feladatok, aktuális problémák, NMHH rezsi, műszaki, frekvenciapályáza-tok problémái, NMHH, jogvédők.

Rezsipályázat – felmerült h jelezzük-e a problémákat a szakmai nap előtt a hatóságnak: ne, inkább majd ott.
Mahasz – Tilos sokat tárgyalt velük, de az az EJI ügyvédje hajthatatlan volt. Ha elmegyünk hozzá-juk, lehet hivatkozni az Artisjusra, amely belátta a közösségi rádiók demokráciaépítő hitvallását, az önkéntes és nem kereskedelmi jellegét. (Ez korábban csak a minimumdíjig hatotta meg a Mahaszt).
Magyar Ádám vállalja, hogy megkeresi őket.

8. Kiadvány készítése = kézikönyv frissítés, gyakorlati kérdésekkel, feladatok (fejezetek) vállalása.
HH: A zöld kiskönyv jogi fejezetei elavultak, frissítené, honlapra kitenné az aktualizált változatot. (esetleg pályázatból ki lehet adni nyomtatásban) Videófelvételeket lehetne csinálni, GYIKot a rádióalapításról, streamelésről, és más kérdésekről.

9. Egyéb
Banki nyilatkozat
Papírok átadás-átvétele
Pecsét átadása
Kulcs átadása

Az utolsó pontok végeztével Hargitai Henrik az ülést berekeszti.

Budapest, 2014 12.12.

Hargitai Henrik Kovács Orsolya Magyar Ádám
levezető elnök Jegyzőkönyvezető Jegyzőkönyvhitelesítő