Közgyűlés meghívó

Meghívó a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2016. évi 1. közgyűlésére

Közgyűlés helye: 1064, Budapest, Vörösmarty u. 65., 4. emelet, 401 terem
Közgyűlés időpontja: 2016. március 5, szombat 17:00

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről
2. Tagfelvétel, tagnyilvántartás aktualizálása
3. 2016. évre tervezett programterv kialakítása
4. Jogsegélyszolgálat bemutatása
5. Társult tagság módosítása az alapszabályban
6. Közös hullámhossz projekt újratervezése
7. SZARAMA kérdőív kiértékelése
8. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetve szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon, azonban új napirendi pontokat nem hozhat létre.

A közgyűlésen lehetőség van virtuális jelenlétre a megadott időpontban Skype-on (SZARÁMA vagy live:iroda_184 felhasználónév alatt) is.

Minden kedves tagrádiót szeretettel várunk!

Budapest, 2016. február 03.

Üdvözlettel:
Janovits András, Kovács Orsolya, Magyar Ádám