Jegyzőkönyv 1998. március 21.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének Kunbábonyban (Civil Kollégium épülete) tartott közgyűlésén, 1998. március 21-én.

Jelen vannak:

Herczeg Zoltán Szóla Rádió, Debrecen
Giczey Péter Szóla Rádió, Debrecen
Suba Péter Szóla Rádió, Debrecen
Horváth Miklós Új Rádió Esztergom, Esztergom
Tóth Sándor Berettyó Rádió, Berettyóújfalu
Halics Attila Berettyó Rádió, Berettyóújfalu
Mihályfi Tivadar SZÓKÖZ Rádió, Szombathely
Kalmár Gabriella FIKSZ Rádió, Budapest
Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió, Budapest
Sülyi Péter Triangulum, Őriszentpéter
Péterfi Ferenc Civil Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Brüll Edit Civil Rádió, Budapest
Molnár Balázs Publikum Rádió, Pécs
Thuróczy Gergely SZARÁMASZER, Budapest

A jelenlévők megbízták Thuróczy Gergelyt a jegyzőkönyv vezetésével, Kalmár Gabriellát és Brüll Editet annak hitelesítésével.

Határozatképesség megállapítva.

Napirend:

1. Választási Charta.
2. A Szervezet tagjainak elszámolási kötelezettségei.
3. Szajkó Rádió írásos üzenete.
4. A Phare-pályázat ütemezése.
5. Péterfi Ferenc és Simó György ügyvezetők látogatása az ORTT-nél, beszámoló.
6. Tisztújítás, Pósfay Péter leköszönő ügyvezető pozíciójának feltöltése.
7. Az Új Rádió Esztergom 500.000 Ft támogatást kér a Szervezettől antennája áthelyezéséhez.
8. Péterfi Ferenc hozzájárulást kér a Szervezettől ügyvivői munkájával járó költségtérítésre a Civil Rádió költségeihez.
9. Molnár Balázs javaslata a Szervezet belső viszonyainak rendezésére.
10. Sülyi Péter erkölcsi támogatást kér a szervezés alatt álló Triangulum Rádió pozíciójának erősítéséhez, leendő pályázatuk elkészítéséhez.

I.

Az egybegyűltek meghallgatták Péterfi Ferenc beszámolóját arról, hogy a műsorszolgáltatók által kezdeményezett Választási Charta felhívására a Szervezet csatlakozási nyilatkozatot juttatott el a kezdeményezőkhöz, amelyben Cs. Kádár Pétert jelölte meg képviselőjeként.
A Szervezet akkor rendelkezik az általa kihelyezett berendezések további sorsáról, ha majd mindenki elszámol, határidő nincs.
A közgyűlés a Szervezetet nem hatalmazta fel a Szajkó Rádió támogatására, ámde a tagok kifejezték egyéni segítségnyújtási szándékukat.
A Phare-mikroprojekten elnyert pályázati pénzből megvalósítandó kétféle kiadvány és a további szakmai találkozókra fordítható összegek aránytalansága miatt a Szervezet fontolóra veszi egy esetleges költségvetés-módosítás lehetőségét.
Az ORTT-nél tett látogatás ügyében lásd a Szervezet hírlevele ("Ultra") 3. számának 5. oldalán Péterfi Ferenc beszámolóját.

II.

1/1998.03.21. számú határozat

A közgyűlés egyhangúan megerősítette pozíciójában Péterfi Ferenc és Simó György ügyvezetőket, s ugyancsak egyhangúan megválasztotta Giczey Pétert Pósfay Péter helyére, az Alapszabályban leírtak szellemében. Mindhármukat 1 évre bízta meg a feladat ellátásával. A banki aláírásra változatlanul Péterfi Ferenc illetve Simó György jogosultak.

III.

2/1998.03.21. számú határozat

A Rádió Derecske állandó adóberendezésre vonatkozó kérését a közgyűlés a végleges frekvenciák elnyeréséig elhalasztja, ám a sugárzás bérlésének támogatására addig is havi 20.000 Ft támogatásban részesíti. Jelen határozat visszavonásig érvényes. Az összeget havonta utalja át a Rádió Derecske számlájára.

IV.

3/1998.03.21. számú határozat

A közgyűlés felhatalmazza Giczey Pétert és Cs. Kádár Pétert, hogy kidolgozzanak egy tervezetet a Szervezet számára arról, hogy az milyen feltételekkel nyújt pénzügyi támogatást a végleges frekvenciapályázatok benyújtásához.

V.

4/1998.03.21. számú határozat

A Szervezet egyhangúan elutasítja az Új Rádió Esztergom kérelmét. Indoklás: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének anyagi erőforrásai elsősorban új rádiók beindítását, ill. a régebbiek működőképességének segítését szolgálják, de semmiképpen nem a már működő rádiók jobb piaci helyzetbe jutását.

VI.

5/1998.03.21. számú határozat

A közgyűlés havi 5.000 Ft költségtérítési támogatást szavaz meg a Civil Rádiónak mindaddig, míg Péterfi Ferenc ügyvezető főszerkesztői minőségében rádiójának infrastruktúráját veszi igénybe a Szervezet ügyeinek intézése során.

VII.

Molnár Balázs javaslatát a jelenlévők az idő rövidsége folytán nem tanulmányozhatták elég alaposan, így az abból fakadó vitát elnapolták.
A Szervezet szakmai segítségét ajánlja fel a Triangulum Rádió pályázati programjának elkészítéséhez.

Thuróczy Gergely
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítette:
Péterfi Ferenc
Brüll Edit