Jegyzőkönyv 1998. június 3.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete irodájában (1066 Budapest, Ó u. 11 I/6) tartott közgyűlésén, 1998. június 3-án.

Jelen vannak:

Thuróczy Gergely SZARÁMASZER, Budapest
Csefkó Tamás Média az Emberért Alapítvány, Budapest
Halics Attila Berettyó Rádió, Berettyóújfalu
Mircz Nárcisz City Rádió, Debrecen
Horváth Miklós Új Rádió Esztergom
Simó György Tilos Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió, Budapest
Péterfi Ferenc Civil Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Giczey Péter Szóla Rádió, SZARÁMASZER, Debrecen
Szőllősi Lajos Rádió Derecske
Szecskő Tamás Provincia Alapítvány - Dió Rádió, Gyöngyös
Molnár Balázs Publikum Rádió, Pécs
Tóth Szabolcs Tilos Rádió, Budapest
Sárffy László SZARÁMASZER, Budapest

Tizenkét szavazati jogú résztvevő van jelen, öten nem tudtak eljönni, a közgyűlés határozatképes.

Sülyi Péter (Triangulum Rádió) írásban Péterfi Ferencet hatalmazta fel képviseletére-szavazásra (nem vétetett igénybe).

A résztvevők egyhangúan Thuróczy Gergelyt választották meg jegyzőkönyvvezetőül. Hitelesítők: Cs. Kádár Péter, Péterfi Ferenc.

A Péterfi Ferenc által felvezetett, előre is jelzett napirendet egyhangúlag elfogadták a jelenlévők.

Napirend:

1. Alapszabály-módosítás a kiemelten közhasznúvá alakulás érdekében.
2. Személyi kérdések.
3. Állásfoglalás kialakítása a frekvenciapályázat kapcsán felmerülő kiadások kompenzálására a Szervezet részéről tagrádiói felé.
4. Egyebek

I.

1/1998.06.03. számú határozat
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták, hogy a Szervezet alakuljon kiemelten közhasznú egyesületté, s az ehhez szükséges módosításokat az Alapszabályban egyes részleteiben és egészében is ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2/1998.06.03. számú határozat
Bevezetésre kerül kétféle tagsági forma a Szervezeten belül: a rendes tag és a társult tag státusza. A határozat 9 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadásra került.

II.

3/1998.06.03. számú határozat
A megjelentek megerősítették a három ügyvezetőt tisztükben, akik ezt el is fogadták. Egyhangúan elfogadtatott, hogy a Civil Rádió részéről Brüll Edit (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20) elnökként, a Szóla Rádió részéről Szabó Tibor (4225 Debrecen, Homokhát u. 25), a Tilos Rádió részéről pedig Weyer Balázs (1118 Budapest, Somló köz 6) tagként legyenek megválasztva a Felügyelő Bizottságba. Az érintettek utóbb írásbeli nyilatkozatukkal is elfogadták a megbízatást.

III.

4/1998.06.03. számú határozat
A SZARÁMASZER 5 millió Ft-ot elkülönít a végleges frekvenciapályázat során felmerülő költségekre és Giczey Péter irányításával Molnár Péter és Sárffy László közreműködésével munkacsoportot hozott létre a Szakmai Bizottság.

5/1998.06.03. számú határozat
Előzetes írásbeli kérelme alapján a létrehozott Munkacsoport döntésére a Szervezet 480.000 Ft-ot elkülönít a Rádió Derecske részére, a rádió frekvenciapályázat-költségeinek igazolása céljából.

IV.

Cs. Kádár Péter jelezte, hogy a Szervezet által elnyert Phare-program további működtetésére fontos lenne nagyobb figyelmet fordítani.

Szegedről a Sokol Rádió, Budapestről pedig a Krisnatudatú Hívők Magyarországi Egyesülete jelezte belépési szándékát. Kérjünk tőlük referenciaanyagot, s a következő közgyűlésre hívjuk meg őket.

Sárffy László és Thuróczy Gergely együttesen belépési ill. tagság-megerősítő írásbeli nyilatkozatot fogalmaztak, amit minden tagunknak megküldünk.

Hitelesítette: Jegyzőkönyvvezető:

Cs. Kádár Péter Péterfi Ferenc Thuróczy Gergely