Jegyzőkönyv 1999. február 5.

Jegyzőkönyv

Felvéve a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén, 1999. február 5-én, a pécsi Hotel Hunyorban.

Jelenlévők:
Bethlenfalvy Bálint SZARÁMASZER, Budapest
Péterfi Ferenc Civil Rádió/Szarámaszer, Budapest
Lőrincz Marcell Publikum Rádió, Pécs
Marosán Médea Sokol Rádió – Firka Alapítvány, Szeged
Szabó Melinda Sokol Rádió, Szeged
Fridély László Junior Rádió – Civil Szféra Alapítvány, Miskolc
Cs. Kádár Péter Fiksz Rádió, Budapest
Kalmár Gabriella Fiksz Rádió, Budapest
Halász D. Attila Tilos Rádió, Budapest
Nagymáté Balázs Tilos Rádió Budapest
Giczey Péter Szóla Rádió/Szarámaszer, Debrecen
Sülyi Péter Triangulum Rádió, Őri Alapítvány, Őriszentpéter
Kiss Virág Bogárd és Vidéke, Sárbogárd
Hargitai Lajos Sárbogárd
Nagy Nikoletta Média az Emberért Alapítvány/Tiéd Rádió, Budapest
Szőllősi Lajos Rádió Derecske
Bóka Petronella Publikum Rádió, Pécs
Dangel Artúr Publikum Rádió, Pécs
Fehér István Publikum Rádió, Pécs
Molnár Balázs Publikum Rádió, Pécs

Írásbeli nyilatkozattal távollétében átruházta szavazatát: Liling Tamás Handicap Alapítvány, Budapest – Péterfi Ferencre, Lakatos Gergely Szajkó Rádió, Budapest – Kalmár Gabriellára.

A közgyűlés határozatképes, 15 rendes tagból és 3 társult tagból 11 képviselve volt.
A közgyűlés levezető elnöke: Péterfi Ferenc, a jegyzőkönyvet vezeti: Bethlenfalvy Bálint, hitelesítik: Péterfi Ferenc és Kalmár Gabriella.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Személyi kérdések, a tisztségviselők megerősítése, ill. lecserélése.
2. Új tagok felvétele (Miskolc, Sárbogárd).
3. Belső pályázat hirdetésének ügye.
4. Kiadványok, Internet honlap.
5. A szervezet további munkájának főbb hangsúlyai (írásbeli előterjesztések szerint).
6. Egyebek (állásfoglalás a műsorszolgálati díj felülígéréséről, új irodavezetőnk - feladatainak pontosítása, AMARC, Oktopus szerződés, kapcsolatfelvétel a teleházakkal).

1.
Minden tagrádiónak egy képviselője vázolta a saját szervezetének aktuális helyzetét és ezzel együtt bemutatkozott minden más jelenlévő is. Kiemelten érdeklődés tárgyai voltak a budapesti pályázatot taglaló jelentések (Civil, Fiksz és Tilos Rádió) és a Szóla - Paraván nevű könyve, mely a Szóla Rádió Paraván című műsorából az egyik műsorvezetőnek a Debrecen környéki művészekkel folyó kötetlen beszélgetéseit rendezte könyv formába és adták ki a közelmúltban.

2.
Simó György ügyvivői szerepéből való visszalépése és Péterfi Ferenc felkérése hogy a közgyűlés a másik két ügyvivőnek is tisztázza a további megbízatását, aktuálissá tette a választásokat. A Simó helyén megüresedő ügyvivői tisztre Péterfi Ferenc Kalmár Gabriellát és Nagy Nikolettát ajánlotta, Molnár Balázs és Thúróczy Gergely pedig önként jelentkeztek erre a szerepre. A szavazás előtt Molnár Balázs visszalépett a jelöléstől.
A szavazáson a Tilos Rádió jelenlévő képviselői - mivel először voltak a közgyűlés résztvevői - tartózkodtak. Tartózkodtak továbbá az érintettek a saját nevük felmerülésekor. Az eredmények:
A két távollévő mandátumával 9 szavazatot kapott Giczey Péter, 9 szavazatot Péterfi Ferenc, 9 szavazatot Kalmár Gabriella és 1 szavazatot Thúróczy Gergely (akinek távollétében elismerték irodavezetői érdemeit a megjelentek).
1/1999.02.05. sz. határozat: Végeredményben a Szarámaszer ügyvivői testülete a következő egy évre: Giczey Péter, Kalmár Gabriella és Péterfi Ferenc.

2.
A vita a jelentkezők kapcsán a nonprofit és szabad rádiós működés körüli megfelelésről szólt nagy részben
2/1999.02.05. sz. határozat: Két új tagot egyöntetűen megszavazott a közgyűlés; előbb a miskolci Fridély Lászlót a Civil Szféra Alapítvány képviseletében (aki társaival egy kábelrádiót működtet) 11 igen szavazattal, majd a sárbogárdi Kis Virágot (aki családjával jelenleg hetenként megjelenő helyi lapot működtet, s a közeljövőben kábelen, majd sugározva helyi rádiót kíván indítani) 12 igen szavazattal. Mindketten, mint társult tagok kerültek a szervezetbe.
.
3.
Előzetes előterjesztés alapján a Szervezeten belüli belső pályázat kérdéseiről nyílt meg a vita. Megegyezés szerint a kiírás tervezete kiegészítődik Sárffy László, Molnár Péter és Péterfi Ferenc ajánlásaival.
3/1999.02.05. sz. határozat: A pályázat szövegét és formáját a közgyűlés elfogadta, kiegészítette azzal, hogy a Kuratórium végső pályázati állásfoglalásai kerüljenek mindig a Közgyűlés elé jóváhagyásra. Aktuálisan az új pályázat meghirdetését elhalasztotta a közgyűlés, mivel most sem induló rádió, sem pályázati nyertesek nem igényeltek támogatást.

Levélben fordult viszont előzetesen a közgyűléshez a gyöngyösi Provincia Alapítvány. Az ő kérelmüket, amely több szempontból is tisztázatlan, illetve aggályos volt, a Kuratórium megtárgyalta, nem javasolt nekik támogatást utalni. Giczey Péter felolvasta a kuratórium erről szóló határozatát (csatolva).
Nem érintette ez a határozat a tagrádiók frekvencia pályázatához, a műsorszolgáltatási jogosultsághoz nyújtható kölcsöntámogatás korábban eldöntött lehetőségének ügyét.

4.
A kiadványokkal kapcsolatban egy rövid beszámoló után, a PHARE támogatásával kiadásra kerülő könyv és a népszerűsítő mappa ügyeiről esett szó. Az anyagok megírásával és kiadásra való előkészítésével az eddig is aktív munkatársakat továbbra is megbízták a jelenlévők. A honlap elkészítése összefügg a kiadványok anyagának formába öntésével (Bethlenfalvy Bálint vállalta ezek részleteinek igazítását, folyamatos “feltöltését”), de csak a nyomtatott anyagok megjelentetése után foglalkozunk majd ezzel.

5.
Felvetődött, hogy egy szakmai csoportot megbízhatnánk kapcsolataink ápolásával az ORTT-nél, de végül az ügyvivőkre bízta ezt is a közgyűlés. Külföldi kapcsolataink bővítésére egyenlőre Nagy Nikoletta, Weyer Balázs, és Bethlenfalvy Bálint vannak “helyzetben”.

6.
A pályázati díj felülajánlásának kérdésével szakadt meg a gyűlés. Mint ismert, a Tilos Rádió Budapesti frekvencia pályázatában a 100.000,- Ft-os díjat “felülajánlotta”; évi 1.000.000,- Ft-ot ajánlott meg Műsorszolgáltatási díjként. Péterfi Ferenc felvetette, hogy ezzel a gesztussal jelentősen rontotta a Tilos a nem nyereségérdekelt rádiókra eddig komoly energiákkal kialkudott közterhekre vonatkozó kedvezményeket.
Ennek megbeszélése már lényegében vacsora közben folytatódott, idő hiánya miatt nem született közös állásfoglalás a kérdésben.

Budapest, 1999. február 15.

Bethlenfalvy Bálint Kalmár Gabriella Péterfi Ferenc
Jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő