Jegyzőkönyv 1999. május 27.

Jegyzőkönyv

Felvéve a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlésén, 1999. május 27-én, az Ó utcai irodában.

Jelenlévők
Bethlenfalvy Bálint SZARÁMASZER, Budapest
Péterfi Ferenc Civil Rádió/Szarámaszer, Budapest
Dangel Artúr Publikum Rádió, Pécs
Mike Péter Tele Rádió, Neszmély
Fridély László Junior Rádió – Civil Szféra Alapítvány, Miskolc
Mihalik Zsolt Tiszaújvárosi Közösségi Rádiós Egyesület
Zsidei János Harmónia Rádió, Budapest
Váradi Ferenc Szóla Rádió, Debrecen
Szabó Tibor Szóla Rádió, Debrecen
Cs. Kádár Péter Fiksz Rádió, Budapest
Kalmár Gabriella Fiksz Rádió, Budapest
Tóth Szabolcs Tilos Rádió, Budapest
Giczey Péter Szóla Rádió/Szarámaszer, Debrecen
Sülyi Péter Triangulum Rádió, Őri Alapítvány, Őriszentpéter
Nagy Nikoletta Média az Emberért Alapítvány/Tiéd Rádió, Budapest

Előzetes nyilatkozattal távollétében átruházta szavazatát: Liling Tamás Handicap Alapítvány, Budapest - Péterfi Ferencre, Kiss Virág Bogárd és Vidéke, Sárbogárd – Bethlenfalvy Bálintra, Szöllősi Lajos Rádió Derecske - Giczey Péterre, Lakatos Gergely Szajkó Rádió, Budapest – Kalmár Gabriellára.

A közgyűlés határozatképes, 15 rendes tagból és 3 társult tagból 13 képviselve volt.
A közgyűlés levezető elnöke: Péterfi Ferenc, a jegyzőkönyvet vezeti: Bethlenfalvy Bálint, hitelesítik: Péterfi Ferenc és Kalmár Gabriella.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Új tagok felvétele (Harmónia, Neszmély, Tiszaújváros),
2. PHARE mikroprogram és a 98. évi beszámoló, tervek 1999-re,
3. Egyebek (előterjesztés szerint).
- a szervezet internetes honlapjának elindítása,
- civil hírszolgálat elindítása, kapcsolódás egy ilyen kezdeményezéshez,

A gyűlés napirendjét egyhangúan elfogadták a megjelentek.

A gyűlés a szokásos rövid beszámolókkal kezdődött, melyben a jelenlévő tagrádiók képviselői a saját aktuális helyzetükről beszéltek.
Valamennyi megjelent tag kézhez kapta a Szervezet két új kiadványát: az Egyesületet és a tagrádiókat bemutató mappát, valamint a Szabadon című kötetet.

1.
Ezután hosszabb beszámolók következtek, melyekben a felvételre váró rádiók képviselői egyenként elmondták, hol tartanak és mik a terveik és további kérdésekre is válaszoltak. Ezután, egyenként szavazott a jelentkezők felvételéről a Szervezet tagsága.
1./1999.V.27. sz. határozat: a Harmónia Rádió KHT-t 13 igen szavazattal, egyhangúan befogadta a Szervezet az általuk kért “társult tag” minőségben.
2./1999.V.27. sz. határozat: a Tiszaújvárosi Rádiós Egyesületet 14 igen szavazattal, egyhangúan befogadta a szervezet az általuk kért “társult tag” minőségben.
3./1999.V.27. sz. határozat: a neszmélyi Teleházat, illetve annak “Telerádió”-ját 15 igen szavazattal, egyhangúan befogadta a szervezet az általuk kért “rendes tag” minőségben.
4./1999.V.27. sz. határozat: Mivel a közelmúltban az ORTT nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóvá minősítette a miskolci Civilszféra Alapítványt, képviselőjük kérelmezte a közgyűléstől a “társult tag” minőségből a “rendes tag”-gá való átsorolást. Erről a közgyűlés 2 tartózkodással és 14 igen szavazattal elfogadólag döntött.
5./1999.V.27. sz. határozat: 16 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta azt az előterjesztés, melynek értelmében a szervezet új tagjai, tapasztalat szerzés, és a különböző rádiók működésének megismerése céljából utazási költségek fedezésére, és szállás lehetőségek kihasználására az ügyvivők döntése alapján igényt tarthatnak.

2.
A PHARE mikroprogram 15 hónapos futamideje március végén lezárult, az elszámolás és a szakmai összefoglaló elkészült. Ezt kiegészítette a Szervezet éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásának a megtárgyalása.
6./1999.V.27. sz. határozat: A PHARE összefoglalót és az 1998. Évi működésről készült közhasznúsági jelentést a közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, azt a határozatok tárába elhelyezi.

A Fiksz Rádió, a Tilos Rádió, a Szajkó egyesület és a Publikum Rádió ügyvivőit felkértük, hogy tartozásaikat a szervezet felé, minden késedelem nélkül rendezzék.

3.
A szervezet internetes honlapjának elindítását tudomásul vette a társaság, és megbeszélésre került ennek az előnyös kapcsolat tartási módnak a sűrűbb használata a tagok között.
A szervezet tagjainak nagy része már rendelkezik e-mail címmel, ezekre a SZARÁMA címének érintésével, kérésre lehet körlevelet küldeni. A e-mail címmel rendelkező tagok listáját mellékelem.
A honlapunk elérhető: www.kkapcsolat.hu/szabadradio

4.
A civil hírszolgálat elindításával kapcsolatban felmerültek aggályok. A Miniszterelnöki Hivatal honlapján egy rovat indult www.civil.info.hu/magazin elérhetőséggel. A Civil Rádiózásért Alapítvány különféle csatornákról gyűjt civil híreket, információkat, s egy megbízás alapján tölti fel ezt a honlap rovatot. A megjelentek között vita bontakozott ki arról, hogy megfelelő e a MEH ellenszolgáltatása egy ilyen munkáért. A kérdésben nem látszott konszenzus, lekerült a napirendről, s a kezdeményezés, egyes önként együttműködni akaró tagok elhatározására lett utalva.

5.
Felmerült a vitában, hogy a közeljövőben kerül módosításra a szerzői jogi törvény, amely jelentősen érintheti a közösségi rádiókat. Ezért is fontos lenne részünkről is a tervezetet megismerni és véleményezni. Ezt a munkát Cs. Kádár Péter vállalta.
Ugyancsak elhatároztuk, hogy levélben fordulunk az ORTT-hez, amelyben a frekvencia pályázattal és a Műsorszolgáltatási Alap pályázataival kapcsolatos állásfoglalását fejezi ki a Szervezet, melynek megírását Giczey Péter és Péterfi Ferenc vállalták. (Ez utóbbi elkészült, a honlapunkon a hírek rovatban olvasható).

6.
7./1999.V.27.sz. határozat: A SZARÁMASZER közgyűlése egyhangúan elfogadta Váradi Ferencnek (Szóla Rádió) azt a javaslatát, hogy minden évben adja ki a Szervezet “Az év közösségi rádiója” díjat.

7.
A Tilos Rádió képviselője Tóth Szabolcs jelezte, hogy új postacímük van:
1390 Budapest. Pf- 168.

Bethlenfalvy Bálint Kalmár Gabriella Péterfi Ferenc
Jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő