Jegyzőkönyv 1999 október 26.

Jegyzőkönyv
A SZARÁMASZER 1999 október 26-án tartott közgyűléséről

Jelen voltak:
Fridély László (Civilszféra Alapítvány)
Kalmár Gabriella (Fiksz Rádió)
Liling Tamás (Handicap Alapítvány)
Váradi Ferenc, Szabó Tibor, Giczey Péter (Szóla Rádió)
Horváth Miklós (Új Rádió Esztergom)
Péterfi Ferenc, Pákay Viktória (Civil Rádió)
Lakatos Gergely (Szajkó Rádió)
Dangel Artúr (Publikum Rádió)
Mihalik Zsolt (Tiszaújvárosi közösségi Rádiós Egyesület)
Zsidei János (Harmónia Rádió)
Hargitai Henrik (egyéni tag)
Bethlenfalvy Bálint (SZARÁMA)
Thuróczy Gergely
Sülyi Péter (Triangulum Rádió)
Resznekiné Fedor Andrea (Szóköz Rádió)
Arató György (Gyöngyház Egyesület)
Kiss Virág (egyéni tag)
Nagy Nikoletta (Tied Rádió)
Mike Péter, Nagy István (Telerádió – Neszmély)

A közgyűlés kezdetén az egyes tagok részletesen beszámoltak a saját műhelyük aktuális dolgairól.
Péterfi Ferenc ügyvivő javaslata alapján a következő napirendet fogadták el a jelenlévők egyhangú szavazattal:
1. Döntés új tagok felvételéről
2. Tájékoztató a frissen kiírt frekvenciapályázatokról, dialógus a lehetséges kölcsönös segítségnyújtásokról, más ORTT-vel kapcsolatos információk
3. Jelentés az AMARC közgyűlésen történtekről, az AMARC budapesti irodájának megnyitásáról
4. Egyebek: Javaslat a Phare Demokrácia Mikroprogram pályázatán való elindulásra
Javaslat a SZARÁMASZER részére angliai körutazás szervezésére.

1. napirend:
1999. 10. 26/1. A résztvevők egyhangú 16 igen szavazattal felvették a SZARÁMASZER tagjainak sorába társult tagnak Hargitai Henriket.
1999. 10. 26/2. A résztvevők egyhangú 17 igen szavazattal felvették a SZARÁMASZER tagjainak sorába társult tagnak a Pécsi Gyöngyház Alapítvány. Kérésükre, utólagosan mint
Mérföldkő Egyesület kerültek bejegyzésre.

2. napirend:
A Kulturális Közlönyben és az ORTT Internetes honlapján megjelent pályázati felhívások alapján szervezetünk több tagja is érintett frekvencia pályázatával. Ezekről történt információ csere a résztvevők között. Ajánlották a résztvevők a sárbogárdi, tiszaújvárosi tagjainknak, hogy forduljanak az ORTT-hez és a Hírközlési Főfelügyelethez írásban – ha ezt már megtették, ismételjék meg – szándékukkal, hogy helyi rádiót indítanának, s kérjék, hogy mérjenek ki a területükön új frekvenciákat.
Tájékoztatás hangzott el arról is, hogy az ORTT megvalósíthatósági tanulmányterv részleteinek kidolgozására adott megbízást szakembereknek, arra a feladatra, hogy 4-5 km-es körzetekben sugárzó vidéki, falusi rádióknak lehessen pályázatokat kiírni. A jelenlévők megállapították, hogy ha ez a mozgalom elindulna, igen nagy lendületet adhatna a hazai demokráciafejlesztésnek, és a SZARÁMASZER-nek is komoly kihívást, lendületet jelentene.

1999. 10.16/3. A résztvevők egyhangú szavazással meghatalmazták az ügyvivőket, hogy, ha a SZARÁMASZER a saját tőkéjével legális anyagi garanciát nyújthatna a tagrádióinak, alkalmi kérésekre a pályázati időszakban az ügyvivők a támogatásokra, illetve garanciavállalásra döntéseket hozhassanak.

3. napirend:
Bethlenfalvy Bálint írásos és szóbeli beszámolót tartott az AMARC szeptemberi közgyűlésén történtekről.
Ennek lényege, hogy az AMARC döntést hozott arról, a Közép-Kelet európai irodáját Budapesten, szervezetünk Ó utcai irodájában bérelt helyen indítja el. Erről, telefaxon írásbeli szándéknyilatkozatot is eljuttattak hozzánk a közgyűlés napján.
Péterfi Ferenc elmondta, hogy az ülés előtt bejelentette az irodát jelenleg bérlő Oktopus vezetőjének Kishonti Istvánnak, hogy december 31-ig el kell hagyják az irodát, az AMARC érkezése miatt.

1999. 10. 16/4. A résztvevők egyhangú igen szavazással határoztak az AMARC iroda befogadásáról.

4. napirend:
Thuróczy Gergely írásbeli javaslatot készített a közgyűlés számára a PHARE Demokrácia Mikroprogram pályázatán való elindulásra. Ezt a javaslatot elfogadták a megjelentek, Liling Tamás ajánlásával kiegészítve, hogy a program keretében vállalja a Szervezet, hogy egy-két régióban nonprofit szervezetek számára – azok médiahasználatának fejlesztésére – tréningeket tart.

1999. 10. 16/5. A résztvevők egyhangúan elfogadták a pályázati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel. Egyúttal megbízták Thuróczy Gergelyt a pályázat elkészítésével.
Ugyanennek a határozatnak a részeként döntöttek arról is, hogy a megszerzett támogatásból annak készítője – a pályázat elszámolását és egyéb adminisztrációját is elvégezve – 10% jutalékot kapjon.

Péterfi Ferenc javasolta, hogy a SZARÁMASZER tagjai részére szervezzen koratavasszal egy angliai szakmai körutazást és kérje fel az AMARCot, hogy segítsen az ottani ellátás megszervezésben.

1999.10. 16/6. A jelenlévők a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadták és megbízták az ügyvivőket és az irodavezetőt az előkészületek elvégzésére.

Budapest, 1999. november 1.
Bethlenfalvy Bálint Péterfi Ferenc
Irodavezető ügyvivő