Jegyzőkönyv 2013. október 4.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2013. október 4-i rendkívüli közgyűléséről

Helyszín: Fonó Budai Zeneház – Budapest, 1116 Sztregova u. 3.

Mivel a 10 órai kezdésre 5 rendes tag érkezett meg a 10 rendes tagból, így a közgyűlés határozatképtelen. A 11 órai megismételt közgyűlés - 7 rendes tag jelenlétével - határozatképes.

Jelenlévők:

Név Képviselt Hely
Sülyi Péter Triangulum Rádió Őriszentpéter
Dombovári Gábor Mustár FM Rádió Nyíregyháza
Csabai Gábor Tilos Rádió Budapest
Boros Zoltán Zöld Hullám Rádió Piliscsaba
Sringer Krisztina Kerepes Rádió Kerepes
Pogány György Civil Rádió Budapest
Kovács Orsolya Magánszemély (Fúzió Rádió) Budapest
Varga Márk Magánszemély (Fresh Fm) Érd
Sringer Friedrich Magánszemély Kerepes
Hargitai Henrik EPER Rádió Budapest
Kozári Zsuzsanna Magánszemély (Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete irodavezető) Budapest

Az ülést vezeti: Pogány György ügyvivő.

Jegyzőkönyvvezető: Kozári Zsuzsanna

Pogány György ismerteti a napirendi pontokat.

2013.10.04/1. határozat:
A Közgyűlés a napirendi pontokat:
1. 2013-as tagdíjak rendezése
2. Az ügyvivők megbízásának meghosszabbítása
3. Új ügyvivők jelölése és választása
4. Az alapszabály módosítása a törvények által meghatározott szükséges mértékben
5. A vagyoni helyzettel kapcsolatos döntések meghozatala
egyhangúan elfogadja.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

1. 2013-as tagdíjak rendezése

A jelenlévő tagrádiók az aktuális díj megfizetésével a 2013-as évi tagdíjat rendezték. Nincs szükség határozatra.

2. Az ügyvivők megbízásának meghosszabbítása

Javaslat: Az ügyvivők mandátumának meghosszabbítása az új ügyvivők / elnökség bejegyzéséig.
2013.10.04/2. határozat:
Az ügyvivők mandátumát az új ügyvivők / elnökség bejegyzéséig meghosszabbítjuk.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

3. Új ügyvivők jelölése és választása

3/1. Javaslattétel az új ügyvivők / elnökség személyeire: Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi szabályozások értelmében ügyvivőket vagy elnökséget kell-e választania a Közgyűlésnek. Amennyiben elnökségre van szükség, most meghatározzuk az elnökségi tagok és elnök személyét. 3 fős elnökséggel, amiből egy fő Elnökkel és két fő Elnökségi taggal. Ezt a változást az Alapszabály módosítási javaslatok között is jelöljük. Amíg ez nem tisztázódik, a hatályos alapszabály szerinti ügyvivői szerepet töltik be.

2013.10.04/3. határozat:
Új vezetőséget választunk, amely a hatályos alapszabály alapján 3 fő ügyvivőből, a később elfogadandó új alapszabály szerint 2 fő elnökségi tagból és 1 fő elnökből állnak (a személyek azonosak).

Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

3/2. A jelöltek megválasztása:

Ügyvivői jelölések: Ügyvivőknek, ezen belül későbbi elnöknek jelölve Hargitai Henrik, elnökségi tagnak jelölve Kovács Orsolya és Magyar Ádám. A jelöltek megválasztása egyenként történik.

Javaslat: Hargitai Henrik – ügyvivő / Elnök

2013.10.04/4. határozat:
Az elnök/egyik ügyvivő Hargitai Henrik.
Igen szavazat: 6/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 1/7

Javaslat: Kovács Orsolya – ügyvivő / Elnökségi tag

2013.10.04/5. határozat:
Az egyik elnökségi tag / másik ügyvivő Kovács Orsolya.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

Javaslat: Magyar Ádám – ügyvivő / Elnökségi tag

2013.10.04/6. határozat:
Az másik elnökségi tag / harmadik ügyvivő Magyar Ádám.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

4. Az alapszabály módosítása a törvények által meghatározott szükséges mértékben

4/1. Javaslattétel a Szervezet székhelyének megváltoztatására:
A javasolt új székhely: Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova utca 3. Székhelyváltozásnak az Alapszabály módosításával egyidejűleg a bíróságon történő bejelentése. A székhely véglegesítéséhez a székhely írásos beleegyezése is szükséges.

2013.10.04/7. határozat:
A Szervezet székhelye az új alapszabályban Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova utca 3, amennyiben ehhez minden hozzájárulást megkapunk.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

4/2. Javaslattétel elektronikus szavazás lehetővé tételére: Mivel a Szervezet tagrádióinak nagy része vidéken működik - akár több száz kilométeres távolságra Budapesttől – ez nagyban megnehezíti a Szervezet azon munkáját, ahol a döntés nem Elnökségi szintű, hanem a tagrádiók beleegyezését kívánja. Adott esetben nehéz Budapestre, közgyűléseink és találkozóin általános helyszínére megfelelő létszámú tagrádiót delegálni. Így felmerül az igény az elektronikus szavazásra.

2013.10.04/8. határozat:
Az új alapszabályba az elektronikus szavazást is be fogjuk venni.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

4/3. Az ügyvivők módosítása: Javaslat: Az Alapszabály módosítása a 3/1 és a 3/2 pontok figyelembevételével, miszerint az új vezetés formája Elnökség.

2013.10.04/9. határozat:
Az új alapszabályban a szervezet vezető testületét elnökségre fogjuk változtatni.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

4/4. Javaslattétel az aláírások módosítására: Hivatalos ügyekben történő eljárás esetén a Szervezet Elnöksége részéről két fő aláírása legyen elegendő.

2013.10.04/10. határozat:
Az új alapszabályban hivatalos ügyekben történő eljárás esetén a Szervezet Elnöksége részéről két fő aláírása legyen elegendő.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

4/5. Javaslattétel a kötelezettségvállalási limit mértékére: Javaslat szerint maximum 500.000 forintot határozna meg a módosított Alapszabály, melynek felhasználásáról Elnökségi szinten történik döntés. Ennél magasabb összegről Közgyűlés határoz.

2013.10.04/11. határozat:
Az új alapszabályban a elnökségi tagok kötelezettségvállalási limitje 500.000 Ft lesz, ennél magasabb összegről Közgyűlés határoz.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

4/6. Az Alapszabály módosításának menete: Javaslat: Mivel a törvényi előírásokról nem rendelkezünk kellő ismerettel, így javaslat születik arról, hogy az Alapszabály módosítás kidolgozását és szövegezését egy ebben jártas külső személyre bízzuk.

2013.10.04/12. határozat:
Az Alapszabály módosítás kidolgozását és szövegezését egy ebben jártas külső személyre bízzuk. Ennek megfelelően az alapszabály végső szövegét a következő közgyűlés szavazza meg.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

Boros Zoltán 12 órakor a Közgyűlésről személyes okból távozik

5. Vagyoni helyzettel kapcsolatos döntések meghozatala.

Javaslat: Beszámolót követően, mely ismerteti a Szervezet aktuális pénzügyi egyenlegét, működéséhez szükséges igényeket, Csabai Gábor javaslatot tesz a Szervezet tulajdonát képező 1077 Budapest, Rózsa utca 34. Fsz. 9. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére. Továbbá javaslat születik arról, hogy a Közgyűlés az adás-vétel lebonyolításával Csabai Gábort, esetleges távollétében Pogány Györgyöt bízza meg. Erre az új Elnökség bejegyzése pontos időpontjának hiányában van szükség. Javasolják, hogy a beérkező ajánlatokat mind a mandátumukat töltő Ügyvivőkkel, mind az új Elnökséggel tudatják és véleményezik.
Az adás-vétel után a további pénzügyi döntéseket az új Elnökség és/vagy Közgyűlés hozza meg.

2013.10.04/13. határozat:
A Szervezet tulajdonát képező 1077 Budapest, Rózsa utca 34. Fsz. 9. szám alatt lévő ingatlant a Szervezet értékesíti. Az értékesítést lebonyolításával Csabai Gábor, esetleges távollétében Pogány György folytatja le.
Igen szavazat: 7/7, nem szavazat: 0/7, tartózködik: 0/7

Pogány György, mint a Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a megjelentek megvitatták és nyílt szavazással elfogadták a napirendi pontokban foglaltakat, majd a közgyűlést bezárja.

Budapest, 2013. október 4.

Pogány György Kozári Zsuzsanna Sülyi Péter