Közgyűlés 2019.10.10 jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2019. október 11. 17:00 közgyűlésről
 

Az eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés a megjelentek kevés száma miatt határozatképtelen volt, így a negyed órával később kezdett megismételt közgyűlés volt határozatképes.

Jelenlevők:

Kovács Orsolya, ügyvivő

Belán Tibor, SzaRáMa irodavezető

Janovits András, ügyvivő

Turcsányi Éva, Közös Hang Rádió

Pál Zsolt, Hobby Rádió, rendes tag (on-line)

Tóth József, Nosztalgia Rádió, rendes tag (on-line)

Kontor Gábor, Rádió 64, rendes tag (on-line)

Kemecsei Gábor, Folkrádió, rendes tag (on-line)

 

Kovács Orsolya: Üdvözli a jelenlévőket, határozatképesnek nyilvánítja a megismételt közgyűlést.

 

Közgyűlési tisztségviselők megválasztása:

Kovács Orsolya javasolja magát levezető elnöknek. Szavazás: egyhangú igen

A közgyűlést vezeti: Kovács Orsolya 

 

Jegyzőkönyvezetőnek Belán Tibort javasolja: Szavazás: egyhangú igen

Jegyzőkönyvvezető: Belán Tibor

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Orsolya javasolja. Szavazás: egyhangú igen

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Janovits András

 

 

Napirendi pontok megszavazása

Napirendi pontok:

 1. SZARÁMA Ügyvivők megválasztása
 2. Új székhely módosítása
 3. 2019-évi beszámoló elfogadása
 4. Tagdíjtartozás miatt tagság megszüntetése
 5. Új tagrádiók felvétele (megjelenés esetén)  
 6. Beszámoló közös Hang Rádió eddigi működéséről
 7. Egyebek

Szavazás: egyhangú igen.

1/2019.10.11 sz. határozat: A közgyűlés elfogadja a napirendet.

 

 1. 2018. évi beszámoló elfogadása

 

Kovács Orsolya, ügyvivő: Az alapszabály szerint lejárt a jelenlegi ügyvivők mandátuma. Jelenleg Kovács Orsolya, Janovits András és Magyar Ádám az ügyvivők. Sajnos Ádám egyéb elfoglaltsága miatt már nem tudja ezt vállalni. Kevés időnk volt még keresni harmadik ügyvivőt, egyelőre nem találtunk, ezért azt javaslom, ha András vállalja akkor ketten vinnénk az ügyvivőséget a következő közgyűlésig, amig nem lesz harmadik ügyvivőnk.

 

Janovits András: Vállalom. Ha valakinek van harmadik ügyvivőre javaslata azt küldje el nekünk és egyeztetünk vele erről.

 

Kovács Orsolya, ügyvivő:

Akkor szavazzunk erről.

 

Szavazás: egyhangú igen.

2/2019.10.11 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Kovács Orsolyát és Janovits Andrást ügyvivőnek a következő közgyűlésig.

 

 1. Székhely módosítása, új székhely elfogadása

 

Kovács Orsolya, ügyvivő:

A biróságtól már többször kaptunk jelzést, a székhellyel kapcsolatban. A bírósági nyilvántartásban még mindig a régi Ó utca 11. szerepel, de korábban már kaptunk a mostani bérlőtől engedélyt, hogy a 1064, Budapest, Vörösmarty u. 65 címet használhassuk székhelynek.  Erről kellene most formailag is szavaznunk.

 

Szavazás: egyhangú igen.

3/2019.10.11 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta  Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 1064, Budapest, Vörösmarty u. 65  címet székhelynek.

          

 1. 2018-évi beszámoló elfogadása:

Kovács Orsolya, ügyvivő: A tavalyi évi beszámoló és közhasznúsági jelentés felkerült a honlapunkra. Ott ezt részletesen tudjátok ellenőrizni. A tavalyi évben nyertünk egy NEA-s pályázatot, abból sikerült elindítani a mostani stúdiót, könyvelői díjakra, és irodavezető díjára használtuk fel. Amennyiben bármilyen kérdés lenne erről, tegyétek fel.

 

Szavazzunk, ha elfogadható mindenki részéről.

 

Szavazás: egyhangú igen.

4/2019.10.11 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2018 évi egyesületi beszámolót.

 

 1.  Tagdíjtartozás miatt tagság megszüntetése

 

Kovács Orsolya, ügyvivő: Az irodavezető küldi ki minden évben az esedékes évi tagdíjakat. Ez évente 10 ezer forint rádiónként. Eszerint a Szépmesterségek Alapítványnak van több mint három évi tartozása, valamint a Civil Rádiónak két évre vonatkozóan.

 

Belán Tibor, irodavezető: Én ma elértem a Szépmesterségek Alapítványt, majd a rádiót, és kiderült, hogy az alapítvány a CIRMI Rádió - Civil Rádió Miskolc rádiót átadta másnak, de a mostani üzemeltető nem akarja folytatni a tagságot, ezért kérték a törlést.

 

Kovács Orsolya, ügyvivő: Rendben akkor erről szavazunk. A Civil Rádió most éppen a megszűnés határán van, az ő ügyüket napoljuk a következő alkalomra.

 

Szavazás: egyhangú igen.

5/2019.10.11 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szépmesterségek Alapítvány által működtetett a korábbi CIRMI rádió tagságának megszüntetését. 

 

 1. Új tagrádiók felvétele (megjelenés esetén)

 

Kovács Orsolya, ügyvivő: Két rádió jelezte felvételének kérelmét: a saját rádiónk, a Közös Hang Rádió, valamint a korábbi Kontakt Rádió most interneten feléledt. Az ő tagfelvételükről szavazzatok.

 

Szavazás: egyhangú igen.

6/2019.10.11 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a Közös Hang Rádió és a Kontakt Rádió felvételét, rendes tagként.

 

 

 1. Beszámoló közös Hang Rádió eddigi működéséről

Kovács Orsolya, ügyvivő: Elindult a Közös hang Rádió, sikerült vásárolnunk egy adásgépet, amit most turbóztunk fel egy kicsit, van 7-8 műsorkészítőnk is, aki igyekszik rendszeresen műsort készíteni. Most azt szeretnénk elérni, hogy minél több mindent automatizálni tudjunk.

 

Turcsányi Éva: Én az „Egészségedre” c. magazint készítem és kapcsolatban vagyok egy német FM rádióval, aki tudna adni adásidőt nekünk náluk, ha cserébe mi is leadunk néhány német nyelvű műsort itt.

 

Kovács Orsolya, ügyvivő: Ez érdekes lehet, éljünk vele – de térjünk rá vissza, ha sikerül megoldani az automatizálást.

 

 

 1. Egyebek:

Pál Zsolt, Hobby Rádió: Már korábban is volt téma a műsorcsere rádiók között. Ismét szeretném felvetni, hogy volna-e erre igény? A kozoshullamhossz.hu domain működik, de ftp elérést is tudok ehhez biztosítani, ha van rá érdeklődés.

Kovács Orsolya, ügyvivő: Igen ennek már többször nekifutottunk, szerintem jó ötlet lenne. Pille, ha te ezt tudod vállani és kereshetnek téged a rádiók hozzáféréssel kapcsolatban, akkor először egy körlevélben mérjük fel az igényeket és kezdjük el.

Tóth József, Nosztalgia rádió: Tervezitek-e hogy az EJI- MAHASZ-al is tárgyalnátok a jogdíj mérséklésről? Ez most átlagosan havonta minimum 15 ezer forint rádiónként.

Kovács Orsolya, ügyvivő: Igen, tervezzük. Az előző ügyvivők már próbálkoztak több ízben, sajnos eddig sikertelenül, de újból meg lehet próbálni.

Kemecsei Gábor, Folkrádió: Mi most akarunk nekiállni egy nagy zárt adatbázis kialakításnak. Mi csak népzenét játszunk és nagyon nagy mennyiségű és jó minőségű zenebázisunk van. Ezt szeretnénk belehallgathatóvá és kereshetővé tenni a jövőben akár a tagrádiók számára is. Közel 20 ezer zenefájlról van szó, még a pontos részletek nincsenek meg, de ha van igény a többiek részéről, szívesen adunk majd hozzáférést.

Kovács Orsolya, ügyvivő: Ez nagyon jó, biztosan lenne rá igény. Azért majd a szerzői jogi részének is nézzetek utána, mielőtt elindítjátok.

Kemecsei Gábor, Folkrádió: A másik felvetésem, terveztek-e szakmai napot idén vagy jövőre, mert bár a tavalyira nem tudtam elmenni, de végignéztem a youtube-on a tavalyiakat és nagyon jó volt. Ha lenne, én javasolnám, hogy a tagrádiók tartsanak előadást arról, hogy ki milyen adásvezérlő programot használ. Hátha tanulnánk egymástól, vagy lehet, hogy valaki váltana is másikra.

Kovács Orsolya, ügyvivő: Ez jó ötlet, előtte érdemes lenne felmérni az igényeket.

Belán Tibor, irodavezető: Ötlet nagyon jó, de ehhez kellene az is, hogy a tagrádiók eljöjjenek. Ezeknek vannak költségei, terembérlés stb, és még az útiköltséget is állta az egyesület. Szóval most már csak az akarat hiányzik a részetekről. De igen meg lehet szervezni, ha küldötök témajavaslatot, hogy miről látnátok előadásokat.

Mivel több kérdés nem merült fel, ezért Kovács Orsolya 18:30-kor bezárta a közgyűlést.

 

 

        ………………………………                           ……………………………………….

                    Janovits András                                                          Belán Tibor

                Jegyzőkönyv-hitelesítő                                          Jegyzőkönyv-vezető