Közgyűlés Jegyzőkönyv 2006. jún. 15.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2006. június 15-ei közgyűléséről

Helyszín : Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 28. Kultiplex Művelődési Ház
Résztvevők : lásd a mellékelt jelenléti íven

1. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Giczey Péter, Sülyi Péter, illetve Nagy Attila ügyvivőket levezető elnököknek. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Fekete Viktória irodavezetőt jegyzőkönyv-vezetőnek, emellett egyhangúlag megválasztotta Kovács Ágotát és Muka Lászlót hitelesítőknek.

2. A levezető elnökök megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes.

3. Giczey Péter bemutatta az előzetesen postai úton is kiküldött napirendi pontokat, mellyel a többség Cs. Kádár Péter tartózkodása mellett egyetértett. A közgyűlés a napirendi pontokat 13 igen szavazattal elfogadta.

4. Az elfogadott napirendi pontok alapján, az új irodavezető bemutatkozott. A közgyűlésre tagságba vételi kérelemmel érkező szervezetek és magánszemélyek bemutatkoztak. A régi tagok szintén ismertették elveiket, terveiket és céljaikat, hogy ezzel viszonozzák a bemutatkozást.

1/2006. június 15. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította a Rádió Füzest (Füzkötáj Egyesület).
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

2/2006. június 15. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította Ladányi Imre magánszemélyt.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

3/2006. június 15. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította Gosztonyi Gergő magánszemélyt.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

4/2006. június 15. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította a Rádió X-et (Rádió X A Belváros Hangja).
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

A közgyűlésen egy társult tag sem kérte rendes taggá nyilvánítását.

5. A következő napirendi pontban a jelenlévők tanulmányozták a 2005. évi közhasznúsági jelentést, majd egyhangú szavazással elfogadták azt.

5/2006. június 15. sz. határozat: A Szabad rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással elfogadta a Szervezet 2005. évi közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

6. Az ORTT Műsorfigyelő- és Elemző Igazgatóság (Császár Miklós) tájékoztatót tartott a kisközösségi rádiók körében végzett felmérésről, a közösségi rádiózás indulásának első éveiről. A megjelenteknek volt lehetőségük, hogy feltegyék kérdéseiket és, hogy ismertessék további elvárásaikat, észrevételeiket az ORTT-t képviselő személyek felé (Mádl András igazgató és két munkatársa).

7. Cs. Kádár Péter felvetette, hogy a közgyűlés nem határozatképes, valamint igényelte felvetésének jegyzőkönyvbe vételét.

8. Brüll Edit benyújtotta hivatalos lemondását a Szervezetben betöltött felügyelő bizottsági tagságáról, azzal az indokkal, hogy megszaporodott elfoglaltságai miatt már nem tudja betölteni ezt a tisztséget. Szabó Krisztina vállalta, hogy a felügyelő bizottság tagja lesz.

6/2006 június 15. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete Szabó Krisztinát a felügyelő bizottság tagjává választotta.
Igen szavazat 13/14
Nem szavazat 0/14
Tartózkodott 1/14
Szabó Krisztina tartózkodott.

9. A közgyűlés levezető elnökei (Giczey Péter, Sülyi Péter, Nagy Attila) bemutatták a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2006-os munkatervét. Ismertették az eddig beküldött pályázatok eredményeit, valamint a még el nem bírált pályázatokat és a nemzetközi MTAE pályázat helyzetét. Ezt követően bemutatták a Szervezet 2006-os költségvetési terveit és a Szervezet jelenlegi vagyoni helyzetét. A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a komplett 2006-os tervet.

7/2006 június 15. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással elfogadta a 2006-os évi munkatervet és költségvetést, illetve az ismertetett vagyoni tájékoztatót.
Igen szavazat: 13/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 0/13

10. A levezető elnökök bejelentették, hogy a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete meghívást kapott egy július 7-étől július 12-éig tartó nemzetközi média találkozóra (Community Media Meeting in Brussels), ahol a Szervezetet két küldött képviselheti, akiknek költségeit a meghívók állják. Mivel a közgyűlésen nem volt nyelvtudással és magas szintű rádiós tudással rendelkező önkéntes jelentkező, a felek abban állapodtak meg, hogy e-mailben jelezhetik, ha alkalmasnak tartják magukat a feladatra.

11. Az ügyvivők ismertették az ORTT illetékeseivel folytatott tárgyalások eredményeit; A tárgyalások következtében elfogadott, előreláthatólag 2007-től hatályos ORTT határozatokat is. A közgyűlés résztvevői közösen további gondolatokat és terveket fogalmaztak meg, melyeket az ügyvivők továbbítani fognak az ORTT felé. A közgyűlés résztvevői továbbá megbeszélést folytattak arról, hogy hogyan tudnának eredményesebben fellépni közös érdekeikért.

12. A közgyűlés a tervezett napirendi pontokat megvitatta, a levezető elnökök a közgyűlést befejezettnek nyilvánították.

Budapest, 2006. június 15.

Hitelesítők:
Jegyzőkönyvvezetők:

Giczey Péter
Fekete Viktória
Sülyi Péter
Nagy Attila