Közgyűlés jegyzőkönyv 2006. dec. 1.

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
Hungarian Federation of Free Radios
1066 Budapest, Ó u. 1 1. I/6.; Tel/Fax: (06-1)-3111-855
E-mail: szarama@freemail.hu Honlap: http://www.szabadradio.hu
Ügyvivők: Giczey Péter, Süly i Péter, Nagy Attila
Irodavezető: Fekete Viktória
Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2006. december 1-ei közgyűléséről
Helyszín : Budapest XI. kerület, Zsombolyai utca 6. TIT STÚDIÓ.

Résztvevők : lásd a mellékelt jelenléti íven
A közgyűlés 10:30-kor nem bizonyult határozatképesnek, ezért a meghívóban feltüntetett időpontban megismételt közgyűlést tartottunk, december 1-én, pénteken, 11:35 perckor a TIT Stúdió Egyesület épületében (1113, Budapest, Zsombolyai utca 6.). Szavazáskor a tagok kézfeltartással jelezték egyetértésüket.
1. A közgyűlés egyhangúlag (14/14) megválasztotta Giczey Péter, Sülyi Péter, illetve Nagy Attila ügyvivőket levezető elnököknek. A közgyűlés egyhangúlag (14/14) megválasztotta Fekete Viktória irodavezetőt j egyzőkönyv-vezetőnek; emellett megválasztotta Gosztonyi Gergelyt és Liling Tamást hitelesítőknek (szavazati arány 14/ 13, egy tartózkodással).
2. A levezető elnökök megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes.
3. Giczey Péter bemutatta az előzetesen kipostázott napirendi pontokat. A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag 14/ 14 igen szavazattal elfogadta.
4. Az elfogadott napirendi pontok, tartozások, illetve az ügyvivőkhöz eljuttatott ”Petíció Cs. Kádár Péter, Kalmár Gabriella és a Fiksz Rádió Kizárásáért ” alapján, tagok kizárása a szervezetből. /A Szóköz Rádió, és a Publikum Rádió esetleges kizárása (2002-óta pé nzzel tartoznak, semmif éle kommunikációs kapcsolat nem létesíthető velük, tagdíj at sem f izetnek, közgyűlésre sem j árnak, leveleinket nem veszik át). Cs. Kádár Péter, Kalmár Gabriella és a Fiksz Rádió esetleges kizárása (az ügyvivőkhöz elj uttatott petíció alapján). 2006.10.19./3 sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi szervezetének ügyvivői f elkérik dr. Rábai Zsolt ügyvédet, hogy j árj on el a Szervezet követeléseinek ügyében. A Szóköz Rádió (Szombathely) és a Publikum GFM Rádió (Pécs) összesen 900.000 Ft-tal tartozik 2002-óta a Szervezetnek. A megnevezett két rádiót az utóbbi másf él évben sem pos tai, sem telekommunikációs úton nem lehet elérni, illetve az utóbbi közgyűlésen sem jelentek meg./

1/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással kizárta a szervezetből a Szóköz Rádiót (Szombathely) . Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14 Megjegyzés: Az ügyvivők információi szerint a szombathelyi rádió vezetője szeretné visszafizetni a 2002-ben kölcsönkapott pénzt, de anyagi forrás hiányában egyenlőre nem tudja. 2007 j anuárjában lezárul az a per, melyet a Szóköz Rádió indított az ORTT-vel szemben, amiért elvesztették frekvenciájukat.- ha ebből valamilyen bevételhez jutnak, azonnal kiegyenlítik tartozásukat.Utóbbi esetben kérelmezhetik az újbóli tagságba vételüket.

2/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással kizárta a szervezetből a Publikum GFM Rádiót (Pécs) . Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14 3/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással kizárta a szervezetből Cs. Kádár Péter magánszemélyt . Igen szavazat: 14/ 14
Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14

4/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással kizárta a szervezetből Kalmár Gabriella magánszemélyt . Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14

5/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással kizárta a szervezetből a Fiksz Rádiót (Budapest). Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14

5. A közgyűlésre tagságba vételi kérelemmel érkező szervezetek bemutatkoztak. A régi tagok ismertették aktuális helyzetüket. Azután következett az új tagok felvétele a szervezetbe.

6/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította az István Király Rádiót (Győr-Bácsa) . Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14

7/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította a Csillaghang Rádiót (Budapest) . Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14 8/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult taggá nyilvánította a Periszkóp Rádiót (Pécs) . Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14
Tartózkodott: 0/ 14

6. Az iroda rövid beszámolója. – 2006. június, az Ó utcai ingatlan értékbecslése, amely az iroda forgalmi értéket 19.388.000 Ft- nak állapította meg. – Július leltár. – Július 7-12 között Sülyi Péter, Gosztonyi Gergely, Kovács Ágota és Csabai Gábor részt vettek a CMFE (Community Media Forum of Europe) találkozón Brüsszelben. A konferencián a résztvevők az Európai Parlamentbe mint egy munkahelyre j ártak be, ahol médiakérdésekről tárgyaltak, bemutatkoztak. Lobbiztak, így végre sikerült felhívniuk a figyelmet arra, hogy nem csak kereskedelmi média létezik. Rámutattak a közösségi média fontosságára. Az EU érdeklődéssel fogadta igyekezetüket. – Augusztusban az MA-Egyedi-198-5/2006 közösségi rádiózást elősegítő komplex program lebonyolítása célú pályázatunkat nyertesnek nyilvánította az ORTT. – Augusztusban a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának vizsgálatára készültünk. – Augusztus közepén átadtunk egy FM 10-es kölcsönadót Ladányi Imre társult tagunknak, aki így hozzáj árulhatott rádiója elindulásához (győri István Király Rádió). – Augusztus 26-án képzést tartottunk Pécs-Istenkúton. – Szeptember 22-én és 23-án internetes képzést tartottunk Budapesten, az MTAE nemzetközi együttműködés keretében. – Szeptemberben elszámoltunk a 2005-ös NCA működési pályázattal, illetve az NCA IKRA pályázattal. – Októberben a 2006-os NCA működési pályázatunkat nyertessé nyilvánították. – Szintén októberben megbíztuk Dr. Rábai Zsolt ügyvédet a Publikum GFM és a Szóköz Rádió adósságának behaj tásával. Az ügy folyamatban van. – Október 19-én ügyvivői találkozó volt. – November nagyrészt utazások szervezésével telt. - Kovács Ágota november 11-e és 17-e között Jordániába, Ammanba utazott az AMARC Világtalálkozójára. A konferencián 110 ország képviselői voltak j elen. Tanácskoztak, megvizsgálták az egyes országok médiatörvényeit, ”workshop-okat” alkotva dolgoztak. Kovács Ágotát az AMARC Europe alelnökévé választották. - Giczey Péter november 17-én Brüsszelben részt vett a CMFE hivatalos megalapításában és a szervezet alapszabályának létrehozásában. A CMFE ezentúl hivatalosan is képviseli az EU-ban a közösségi rádiókat és televíziókat. Giczey Pétert a szervezet vezetőségi tagjának választották. – November végén lomtalanítás volt az Ó utcában, így megszabadulhattunk minden felesleges
holmitól. – 2006.november 21-én délelőtt az ügyvivők Kovács György ORTT elnöknél j ártak és a 2007-es pályázati költségvetésről tárgyaltak. – Körlevél. – 2006. november 23-án az ügyvivők a Műsorszolgáltatási Alapnál voltak és szintén a 2007-es rezsi költség ügyében tárgyaltak.

7. A megjelent tagok hosszasan tanácskoztak, arról, hogy mi legyen a sorsa a részben kihasználatlan, ám meglehetősen magas rezsi költséggel j áró irodának. Közösen arra a megállapításra jutottak, hogy j elenleg nem értékesítik, illetve cserélik kisebbre az ingatlant, viszont esetleg önerőből közösen renoválhatná a tagság és ha nincs más megoldás az egyik helységet ki lehetne adni bérbe, hogy ezzel bevételhez jusson a szervezet.

9/ 2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással meghatalmazta az ügyvivőket, hogy hasznosítsák az Ó utcai irodát legjobb belátásuk szerint (adják ki az egyik helységet), viszont az ingatlant ne értékesítsék. Igen szavazat: 14/ 14 Nem szavazat: 0/ 14 Tartózkodott: 0/ 14

8. Az ügyvivők beszámoltak arról, hogy lezárult az MTAE nemzetközi pályázat és abban reménykednek, hogy sikerül kialakítani egy új, hasonló együttműködést.

9. A közösségi rádiózásra rengeteg probléma vár a 2007-es esztendőben, hiszen több helyről is érkeztek információk, melyek szerint j övőre 50%-al csökken a megpályázható pénzek összege az ORTT-nél. Az ügyvivők minden erejükkel azon voltak, hogy valamelyest j avítsanak ezen a helyzeten, felkeresték az illetékes szerveket, de egyenlőre nem sikerült az összes létfontosságú változtatást kiharcolniuk. A tagság kij elentette, hogy minden segítséget biztosítanak, hogy közösen, hatékonyan léphessenek fel az ügy érdekében.- arról határoztak, hogy három munkacsoportot hoznak létre, amelyekbe önként lehet j elentkezni és folyamatos kapcsolattartással együtt, szakosodva lehet intézkedni.
A három kategória: 1. Digitális Átállás Munkacsoport 2. Médiatörvény Munkacsoport 3. Konferencia Munkacsoport
A Konferencia Munkacsoportnak az lesz a feladata, hogy a - 2007. szeptember második hétvégéj én Budapesten megrendezésre kerülő - CMFE közösségi rádiós találkozót szervezze. A konferenciát eredetileg öt naposra tervezték, de Kovács Ágota, az AMARC Europe elnöke azt j avasolta, hogy tartsuk egybe a CMFE és az AMARC találkozót és bővítsük az időintervallumot egy hétre. Előreláthatólag több száz külföldi közösségi rádiós érkezik maj d Magyarországra. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete azt szeretné, ha minél több magyar szakmabeli tudna részt venni a találkozón.

10/2006. december 1. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangúlag megszavazta három szakmai műhely létrehozását: a Digitális Átállás Munkacsoportot, a Médiatörvény Munkacsoportot, illetve a Konferencia Munkacsoportot. Igen szavazat: 13/ 13 Nem szavazat: 0/ 13 Tartózkodott: 0/ 13

10. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetéhez két levél érkezett a közgyűléssel kapcsolatban. Egyiket a társult tag Agnus Rádió munkatársai küldték Romániából (sikeres közgyűlést és j ó munkát kívántak). A másikat pedig az AMARC küldte a szervezet tagságának (szintén eredményes munkát kívántak, illetve biztosítottak afelől, hogy a világszervezet kiáll a magyar közösségi rádiók mellet).

11. A közgyűlésen elhangzott még: Muka László beszámolt a Fúzió Rádió sikeres ”akciójáról” a Bartók Hétről és elmesélte, hogy sikerült bevonniuk egy mozgássérült hallgatójukat a műsorkészítésbe; aki otthon szerkeszti anyagait, illetve otthonról élőben kerül műsorba. A technika segítségével a társadalom egy olyan része is bevonható a rádiózásba, amely bizonyos szempontból hátrányos. Hizsnyik Dénes a Remete Rádió munkatársa elmondta, hogy Pécsen már három közösségi rádió működik, ez pedig azt jelenti, hogy műsoraik közel 50.000 hallgatóhoz jutnak el. Liling Tamás beszámolt az ORTT műszaki pályázatával kapcsolatos tapasztalatairól. Tanácsokat adott és felhívta a figyelmet néhány súlyos hibára. Kovács Ágota (Tilos rádió) elmondta, hogy szerintük két műszaki pályázatot kellene kiírnia az ORTT-nek évente, mert a rádiók nem tudnak előre tervezni. Senki nem tudja előre, hogy 9 hónap múlva mi fog elromlani.
Szilágyiné Lucy (Puszta Rádió) felaj ánlott a tagságnak egy tervraj zot, amely egy 30 m-es toronyról készült. Tanácsolta továbbá, hogy a honlapunkon legyen egy fórum, ahol egymás beadott pályázatait bíráljuk el. Lucy felaj ánlotta, hogy először az ő pályázatukat elemezze a tagság, j avítsa ki az esetleges hibákat, adjon tanácsokat, mondja el, hogy mit csinált volna másképpen;- mert ebből nagyon sokat lehet tanulni.

Budapest, 2006. december 2.

Levezető elnökök: …....................................... …...................................... ……................................. Giczey Péter Sülyi Péter Nagy Attila
Jegyzőkönyv-vezető: …....................................... Fekete Viktória
Hitelesítők: …...................................... ….................................... Liling Tamás Gosztonyi Gergely