Közgyűlés jegyzőkönyv 2008. november 14.

JEGYZŐKÖNYV

a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
2008. november 14.-i
Közgyűléséről

Helyszín: Fonó (Bp., XI. Sztregova u. 3.), Nagyterem
Jelenlevők:
Medvegy Gábor Rádió MI Szeged
Gordon Lajos Rádió Csobán Csobánka
Böjte Zsófia Kontakt Rádió Budapest (VI. ker.)
Pogány György Civil Rádió Budapest
Pogány György (meghat.) Handicap Alapítvány Budapest
Palotás Károly Origó-Ház Rádió Pécs
Pál Zsolt Hobby Rádió Budapest
Simon Attila Star Dance Radio Budapest
Balogh János 4-SSSS Rádió Téglás
Keserű Csaba 4-SSSS Rádió Téglás
Varga János Tavirózsa Rádió Veresegyház
Giczey Péter Egyéni tag Debrecen
Csabai Gábor Tilos Rádió, Budapest Budapest
Sülyi Péter Triangulum Rádió Őriszentpéter
Pólya Tamás Tisza Rádió Szeged
Bakos Gergely látogató
Hizsnyik Dénes (meghat.) Remete Rádió Pécs
Bagi Ádám Remete Rádió Pécs
Kovács Balázs Periszkóp Rádió Pécs
Duránszkai Zsolt Rádió MI Szeged
Kovács Orsolya Fúzió Rádió Budapest
Kovács Orsolya (meghat.) Rákóczi Hírmondó Rákóczifalva
Géczi Gábor Civil Rádió Budapest

Az ülést levezették: Sülyi Péter, Giczey Péter, Csabai Gábor ügyvivők
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Orsolya irodavezető

Sülyi Péter: Ismerteti a napirendi pontokat. A közgyűlés elfogadja azokat, új javaslat nincs.

1) Tagságok megszűnése, új tagok felvétele

Tagságok megszűnése

A Közgyűlés a szervezet Alapszabályának 4.§-a alapján megszűntnek tekinti az alábbi tagok tagsági viszonyát:
– Rádió Gilvánfa (nem működik)
– Rádió Egy100 (nem működik)
– Szóla Rádió (írásbeli kilépés, megszűnés miatt)
– Szóbeszéd Rádió (nem működik)
– Telerádió (nem működik)
– Zsebrádió (nem akarnak tagok lenni)
– Hobby Rádió (új működtetője van)

Ennek megfelelően a rendes tagok száma 16-ra csökkent. Közülük 11 jelen van, tehát a közgyűlés határozatképes (a szükséges arány: min. 50%).

Új tagok bemutatkozása, felvétele

Kontakt Rádió. Működtető: Közösségi Rádiózásért Egyesület, sugároz: Budapest, VI. kerület, frekvencia: 87,6 MHz. Kulturális rádió (irodalom, zene, + vallási, szociális, életmód stb témák)

2008.11.14/1. sz. határozat
A Közösségi Rádiózásért Egyesületet (Kontakt Rádió) a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

Rádió Csobán. Működtető: Gordon Lajos magánszemély, a rádió sugároz: Csobánka, FM 93,5 MHz. 2W-tal ad, 1km-es körzetben, napi 2x4 órát. Egyedül csinálja, egyre jobban beépül a helyi közéletbe, sokan hallgatják, népszerű.

2008.11.14/2. sz. határozat
A Rádió Csobán-t a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

Hobby Rádió. Korábbi működtető: Média az Emberekért Alapítvány. Internetes rádió. Debrecenben indult (100 db-os CD-lejátszó + pár önkéntes). 3 éve Pál Zsolt felköltözött Budapestre, a Hobby Rádiót korábban működtető alapítvány szétszóródott. Pál Zsolt saját alapítványt hozott létre, NetMédia Alapítvány (területek: kultúra, internet, szociális ügyek, fogyatékosügy stb) – jelenleg ez üzemelteti a Hobby Rádiót, így kéri a felvételét. Interneten ad, nem akar frekvenciára pályázni.

2008.11.14/3. sz. határozat
A Hobby Rádiót a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

StarDance Rádió. Internetes rádió lesz (még nem indult el), egyéni zenei profillal. Egy zenei klubból indult. Sok tervük van.

2008.11.14/4. sz. határozat
A Hobby Rádiót a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

Tavirózsa Rádió. Működtető: Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület. Sugároz: Veresegyház, 107,3MHz. A faluban és környékén fogható + interneten. Több éve működik, többnyire helyi témákat dolgoz föl, közvetítik az önkormányzati üléseket is.

2008.11.14/5. sz. határozat
A Tavirózsa Rádiót a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

Társult tagból rendes taggá előlépni kívánók

Periszkóp Rádió, Pécs. Főleg zenei rádió: kísérleti, kortárs komoly zenei profil. 2006 júniusban indult. A stáb mintegy 60 tagú, egyre jobban beépülnek a helyi kulturális életbe.

2008.11.14/6. sz. határozat
A Periszkóp Rádiót a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszúból rendes taggá lépteti elő.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

Rádió MI, Szeged. Közműsor-szolgáltatóként indult, főként magyar rádiótól elbocsátott munkatársakból. Később a gárda lecserélődött, most sok a fiatal. Jelenleg az underground kultúra helyi szócsöve, az Egyetemmel együttműködésben, amely biztosította az új, modern stúdiót is.

2008.11.14/7. sz. határozat
A Rádió MI-t a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszúból rendes taggá lépteti elő.
Igen szavazat: 12/12
Nem szavazat: 0/12
Tartózkodott: 0/12
Így a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete szavazóképes, rendes tagjainak száma 13-ra nőtt.

Giczey Péter átveszi a közgyűlés vezetését.

2) Tisztségviselők választása

Ügyvivők

Nagy Attila, Giczey Péter és Sülyi Péter ügyvivői mandátuma lejárt.

Nagy Attila nem vállalja a továbbiakban az ügyvivői feladatokat.
Giczey Péter nem vállalja a továbbiakban az ügyvivői feladatokat.
Sülyi Péter – továbbra is vállalja az ügyvivői munkát, ha megszavazza a tagság.

Jelölések
Sülyi Péter jelöli Csabai Gábort, a Tilos Rádió ügyvezetőjét. CSG vállalja.
Giczey Péter jelöli Pogány Györgyöt, a Civil Rádió főszerkesztőjét. PGY vállalja, ha megszavazza a tagság.
Gordon Lajos jelöli Hizsnyik Dénest (Remete/Periszkóp) – HD nem vállalja.
Kovács Balázs jelöli Kovács Orsolyát (Fúzió) – KO nem vállalja.
Medvegy Gábor jelöli Kovács Balázst (Periszkóp) – KB nem vállalja.

Szavazás
2008.11.14/8. sz. határozat
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagsága kinevezi ügyvivőnek Csabai Gábort (Tilos Rádió).
Igen szavazat: 12/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 1/13

2008.11.14/9. sz. határozat
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagsága kinevezi ügyvivőnek Pogány Györgyöt (Civil Rádió).
Igen szavazat: 12/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 1/13

2008.11.14/10. sz. határozat
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagsága meghosszabbítja Sülyi Péter (Triangulum Rádió) ügyvivői mandátumát.
Igen szavazat: 12/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 1/13

Felügyelő bizottság

A korábbi tagok mandátuma lejárt.

Jelölések:
Elnök: Peták Péter (Remete Rádió) – vállalja.
Tagok: Hizsnyik Dénes (Remete/Periszkóp) – vállalja.
Szőke-Tóth Ágnes (Rádió MI) – vállalja (telefonos közlés alapján).

2008.11.14/11. sz. határozat
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagsága egyhangúlag megválasztja a Felügyelő Bizottság elnökévé Peták Pétert (Remete Rádió), tagjaivá Szőke-Tóth Ágnest (Rádió MI) és Hizsnyik Dénest (Remete/Periszkóp)
Igen szavazat: 13/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 0/13

3) Szervezeti ügyek

Anyagi helyzet

A Szervezet tulajdonában volt ingatlan (1066 Bp., Ó u. 11. I/6) 2008. szeptember 25-én eladásra került (25,4 M Ft vételáron). Az iroda ideiglenesen a Mária u. 54. II/213. alatt (a Tilos Rádió szomszédságában) üzemel, amíg új helyet nem találunk. A befolyt vételi árat lekötöttük az új székhely megvételéig, kamataiból fizetjük az irodabérletet, ill. a fennmaradó összeg továbbra is lekötésre kerül.

Artisjus-helyzet

A Szervezet szerződést írt alá az Artisjus-szal, melynek értelmében a tagrádiók mentesülnek a havi minimum jogdíj fizetése alól, csak a meghatározott bevételeik után kell fizetni, ott is csökkentett mértékű százalékot.

ORTT-bizottságok

Idén (a HEROE-val született tavalyi megállapodás értelmében) jelöljük dr Gosztonyi Gergelyt az NPREZSI2009, ill. dr Mozsik Tibort a NPMUSZ2009 bizottságokba. Egyeztetést kezdeményeztünk a HEROE-val, de ők egyelőre nem akartak foglalkozni az üggyel, ezért egyedül adtuk be a jelölésünket az Alaphoz.

Alapítvány a Közösségi Rádiózásért (AMARC) helyzete

A Szervezet által korábban alapított, közhasznú, AMARC-Alapítvány a Közösségi Rádiózásért tevékenységét újra el kell indítani. Indok: a közösségi rádiós szektorban utóbbi években tapasztalható robbanásszerű fejlődés (3 év alatt kb. 10-ről több mint 60-ra nőtt a rádiók száma) és a szektort támogató és képviselő szervezetek előtt álló megnövekedett mennyiségű feladat ellátásához már kevés a SzaRáMaSzer. Ennek megfelelően a Közgyűlés új kuratóriumot választ. A Közgyűlés megbízza az alapítványt azzal, hogy – lehetőségei függvényében – teremtse meg tevékenységének (pl. képzések tartása, nemzetközi kapcsolatok felfrissítése) végzéséhez szükséges alapjait (forrásszerzés, pályázás, infrastruktúra ill. személyi feltételek biztosítása).

2008.11.14/12. sz. határozat
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással elfogadta, hogy az Alapítvány a Közösségi Rádiózásért pályázzon, továbbá támogatja a kuratóriumi tagok cseréjét, az új tagok megválasztását.

Az érdemi működés megkezdéséhez új kuratóriumot kell választani.

2008.11.15/13. sz. határozat
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagsága egyhangúlag megválasztja az Alapítvány a Közösségi Rádiózásért kuratóriumába dr. Gosztonyi Gergelyt (egyéni tag), Csabai Gábort (Tilos Rádió), Kovács Balázst (Periszkóp Rádió) és Kovács Orsolyát (Fúzió Rádió). A korábbi kurátorok közül Thun Éva (Civil Rádió) pozíciójában marad.
Igen szavazat: 13/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 0/13

Szerver

Az új szerver fogja adni a helyet a SzaRáMaSzer levelezéséhez és honlapjához, ill. azon rádiók honlapjaihoz, akik ezt kérik. Beindul továbbá a műsorcsere-szolgáltatás, a későbbiekben pedig az egyes rádiók netes adásának bizosítása továbbá összesített on-line műsorújság kiépítése várható.

Budapest, 2008. november 14.

Sülyi Péter Kovács Orsolya
ügyvivő jegyzőkönyvvezető

Cikkhez csatolt fájl: