jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv 2000. február 17

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2000. február 17-ei közgyűléséről

A jegyzőkönyv vezetője Bethlenfalvy Bálint
Jelen volt a Szervezet 16 tagja, hiányzott 8 képviselő:
Az ülés a napirendek elfogadásával kezdődött, amelyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

- Az első hivatalos napirendként a tagrádiók röviden beszámoltak a saját aktuális helyzetükről.

magyar

Oldalak