Közösségi /alternatív/ szabad rádiózás

Gosztonyi Gergely a közösségi, ”civil” rádiózás és média kutatója Alternatív (?) média címen foglalta össze kutatásai eredményét (http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/87). Hosszú ideig a Civil Rádió ügyvezetője is volt, ismeretei nem elméletiek. Magyarországon az 2010-es médiatörvényig kimagaslóan sokszínű volt ez az alternatív média, aminek lényege az önkéntesség és a másutt hanghoz nem jutók megszólalása.

2015. június 9-én megtartott Médiatanács ülésről

13. 232/2015. Hatósági eljárás indítása a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 21-22. §-ában foglaltak vélelmezett megsértése miatt Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta:

Oldalak