Közgyűlés 2016.11.22.

MEGHÍVÓ

 

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (székhelye: 1066, Ó utca 11. I/6.) közgyűlésére.

 

Közgyűlés helye: Auróra bár, 1084 Budapest, Auróra u. 11

Közgyűlés időpontja: 2016. november 22, 10:00

 

Napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről
 2. Új tagok felvétele, bemutatkozása
 3. Székhelyhasználat elfogadása
 4. Fesztiválrádiós projekt felkészülés (Torma Béla)
 5. Egyebek

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

 

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:30 órakor kerül megtartásra.

 

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A közgyűlésen lehetőség van virtuális jelenlétre a megadott időpontban skype-on (SZARÁMA vagy live:iroda_184 felhasználónév alatt) is.

 

                                                  

                                               Tisztelettel: ügyvivők

 

                                                                                                       Budapest, 2016. október 1.

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2016. november 22-i közgyűlésről
Helyszín: Auróra bár, 1084 Budapest, Auróra u. 11

Az eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés a megjelentek kevés száma miatt határozatképtelen volt, így a fél órával később kezdett megismételt közgyűlés volt határozatképes.

Jelenlevők:

Kovács Orsolya, ügyvivő

Belán Tibor, SzaRáMa irodavezető

Janovits András, ügyvivő

Lörincz Dániel, Rádió pozitív rendes tag

Szobonya Attila, Sansz rádió rendes tag

Dominik Zsolt, Baross rádió rendes tag

Szabó Ferenc, Balaton rádió rendes tag

Vörös Gábor, Kontakt rádió rendes tag

Szabó Anna, Martos rádió rendes tag

Hajdú Judit, Börtön rádió rendes tag

Zsiga Fruzsina, Balaton rádió rendes tag

Varga Márk, Fresh Fm (on-line) rendes tag

Torma Béla, EPER Rádió rendes tag

Holló Róbert, Lépés Rádió (on-line) rendes tag

Pál Zsolt, Hobby rádió (on-line) rendes tag

Kovács Orsolya, Börtön rádió rendes tag

 

A közgyűlés megkezdéséig informálisan a jelen levők bemutatkoznak és bemutatják rádióikat.

 

Janovits András: Üdvözli a jelenlévőket, határozatképesnek nyilvánítja a megismételt közgyűlést.

 

Közgyűlési tisztségviselők megválasztása:

Janovits András javasolja magát levezető elnöknek. Szavazás: egyhangú igen

1/2016.11.22 sz. határozat: A közgyűlést vezeti: Janovits András

 

Jegyzőkönyvezetőnek Belán Tibort javasolja: Szavazás: egyhangú igen

2/2016.11.22 sz. határozat: Jegyzőkönyvvezető: Belán Tibor

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Orsolya javasolja. Szavazás: egyhangú igen

3/2016.11.22 sz. határozat: Jegyzőköny-hitelesítő: Kovács Orsolya

 

 

Napirendi pontok megszavazása:

 

 1. Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről
 2. Új tagok felvétele, bemutatkozása
 3. Új ügyvivő megszavazása
 4. Székhelyhasználat elfogadása
 5. Fesztiválrádiós projekt felkészülés (Torma Béla)
 6. Egyebek

      

 

Szavazás: egyhangú igen

4/2016.11.22 sz. határozat: A közgyűlés elfogadja a napirendet.

 

 

1. napirend: Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről

 

Belán Tibor: Legfontosabb esemény, hogy hosszú idő után ismét lett irodája a szervezetnek, amit fokozatosan próbálunk csinosítani, kialakítani.

Az elmúlt időszakban kiküldésre kerültek az idei évi tagdíjak, van még néhány rádió, aki nem kapta meg a számlát, ezt hamarosan pótoljuk.

Pályáztunk az NEA-hoz működési pályázaton, amin első körben nem nyertünk, de a napokban kaptunk egy tájékoztatást, ami szerint – mivel a várakozási lista első felében voltunk – mégis kaptunk egy csökkentett összeget.

A legutóbbi közgyűlésen felvetett műsorcsere Facebook-csoport elkészült, csatlakoztatok is néhányan, érdemes lenne elkezdeni használni is. 

Frissítettük a weboldalt és új tárhelyre, új szolgáltatóhoz költöztettük.

Nagy eredmény és sok munkával ismét sikerült megszervezni a Szaráma szakmai napot. Reméljük, mindenki megtalálta a számára érdekes előadást.

 

Szavazás: egyhangú igen

5/2016.11.22 sz. határozat: A közgyűlés elfogadja a beszámolót.

 

 

2. napirend: Új ügyvivő

A korábban leköszönt Hargitai Henrik helyére ügyvivőnek jelentkezett Janovits András (Kontakt Rádió, Közösségi Rádiózásért Egyesület elnöke).

Bemutatta terveit, céljait: a Szaráma lépjen ki a porondra és legyen ismertebb, láthatóvá kell tenni a szervezetet. Érdekvédelmi munka erősítése, közös programok a tagrádiók között. A Szaráma indítson rádiót.

Szavazás: egyhangú igen

6/2016.11.22 sz. határozat: A közgyűlés döntése értelmében ügyvivő Janovits András.

 

 

3. napirend: Új tagok felvétele, bemutatkozása

 

Janovits András: Egy új rádió keresett meg bennünket, és jelezte tagfelvételi szándékát. Az Adj Hangot Egyesület által működtetett Börtönrádió képviseletében kérem, a megjelentek mutassák be az egyesületet és rádiót.

 

Hajdú Judit: Köszöntök mindenkit, az Adj Hangot Egyesület” által működtetett Börtönrádiót szeretném bemutatni nektek. A rádió most három börtönben üzemel, a váci, győri és budapesti börtönökben, önkéntesekkel. Minden börtönben önkéntesen lehet jelentkezni, általában 8-10 fő jelentkezik, ezután képzést kapnak, és mentorok segítségével készíthetnek műsort.

Maga a rádió a börtön zártláncú tv hangsávján működik. Megadott idősávban hallhatóak, heti max. 8-12 óra műsorkészítési lehetőség van.

Minden börtönben saját műsor készül, de most szeretnénk elindítani a börtönök közötti műsorcserét, illetve tervezünk a nyilvánosság felé publikus műsorokat.

 

Janovits András: Hogyan működik az egyesület?

 

Kovács Orsolya: Az egyesület csak önkéntesekből áll – ez kb húsz fő, nálunk a szabadult rabok is lehetnek egyesületi tagok. Eddig kilenc rádiós szabadult, vannak köztük tagok is. De volt  olyan rádiós, aki más rádiónál (pl. Tilosnál) készít műsort.

 

Janovits András: Köszönjük a bemutatkozást. Akkor kérem, szavazzunk.

 

Szavazás: egyhangú igen

7/2016.11.22 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a Börtönrádiót rendes tagként.

 

 

4. napirend: Székhelyhasználat elfogadása

 

Janovits András: A legutóbbi közgyűlésen már megszavaztuk, de azóta nem tudtuk beadni a bíróság felé az új székhely címét.

A jelenlegi irodánk címére kaptunk a tulajdonostól székhelyhasználati engedélyt, aminek másolatát mellékeljük a jegyzőkönyvhöz.

Ezért kérem, szavazzunk újra az új székhelyről.

Szavazás: egyhangú igen

 

8/2016.11.22 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag  megszavazta az új székhely címét, mely 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

 

 

5. napirend: Fesztiválrádiós projekt felkészülés

 

Janovits András:  A nyáron elkezdtük szervezni a fesztiválrádiós projektet, ami sajnos nem  jött létre. A projekt ötletgazdája Torma Béla. Kérem, mondja el a jövő évi tervet ezzel kapcsolatban.

 

Torma Béla: Idén nyáron a Bánki-tó fesztiválon lehetett volna részt venni fesztivál rádióként. De sajnos nem sikerült összehozni az elégséges számú önkéntest a projekthez.

 

Anno 2009-ben a Művészetek völgyében már volt ilyen projekt, ebből indult az ötlet, hogy más fesztiválon is meg lehetne ezt csinálni. A jövő évi Bánki-tó projektet már a jövő hónapban elkezdik szervezni, ezért érdemes már most felkészülni rá.

Fontos tudni, hogy a TILOS rádió már évek óta kitelepül az eseményre, ők csak zenét szolgáltatnak a helyszínen, de érdemes lenne velük együttműködni.

 

Én egy ideiglenes frekvenciát javasolnék, ami kifejezetten a fesztivállakóknak szólna. Riportokkal, beszélgetésekkel, információkkal és zenével. Ehhez már hat fix önkéntes segítő elegendő lenne. A technikai feltételek biztosítottak, de legkésőbb februárig össze kell hoznunk a csapatot, mert utána már nem lesz belőle semmi.

 

Janovits András: Akár az is elképzelhető lenne, hogy külön Szarámás színpadot hozzunk létre a fesztiválon?

 

Torma Béla: Akár erre is van lehetőség, de ezt a szervezőkkel kell egyeztetni.

 

Kovács Orsolya: A Börtön rádió is szívesen csatlakozna hasonló projekthez, akár konzerv műsorral is. Nekünk eddig az ilyen dolgoknál sokszor a technikai feltételek jelentettek gondot, de ha ez biztosított, szívesen veszünk részt ilyenen.

 

Torma Béla: Van egy másik kezdő fesztivál, a helyszín nem Magyarországon van. Szabadkán a Malom fesztivál, Oromban. Érdemes lenne ott is kipróbálni ezt a fesztiválrádiós projektet.

 

Vörös Gábor: Nekem a Pannon RTV-nél vannak ismeretségeim, megpróbálok utánakérdezni, hogy hogyan tudnánk együttműködni velük.

 

Torma Béla: Én nem kifejezetten a Pannon RTV-re, hanem inkább valami környékbeli közösségi rádióra gondolok.

 

Vörös Gábor: A Vajdaságban sajnos nem nagyon tudok ilyen rádiót, de attól még lehet, hogy van ilyen.

 

Torma Béla: Igazából a téma fel van vetve. Rajtunk múlik, hogy mit tudunk ebből kihozni.

 

Janovits András: A nyári időszakban van öt fesztivál: Művészetek völgye, EFOTT, Bánki-tó, Malom fesztivál, Ördögkatlan ezekből ha bármelyikre eljutnánk, az már nagy eredmény lenne. Javaslom, hogy ennek projektgazdája legyen Torma Béla.

 

Torma Béla: Rendben.

 

6. napirend: Egyebek

 

Pál Zsolt: Voltszó itt a műsorcseréről, ehhez én szívesen adok FTP-tárhelyet, ha ez segít beindítani a folyamatot.

Biztosan többen észrevettétek, hogy az elmúlt napokban a szabadradiok.hu oldalt valami megtámadta. Hol megjelenik, hogy nem. Nem tudom, mi lehet a baj vele.

 

Ha van valakinek ismerőse, aki rendszergazda és ért Linux szerverhez, az kérem, keressen meg ezzel kapcsolatban.

 

Több hozzászólás után, mivel több kérdés nem merült fel, ezért Janovits András 12:40-kor bezárta a közgyűlést.

 

 

 

 

 

        ……………………………………                              ……………………………….

         Belán Tibor                                                                  Kovács Orsolya

Jegyzőkönyvvezető                                                         Jegyzőkönyv hitelesítő