Közgyűlés meghívó

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (székhelye: 1066, Ó utca 11. I/6.) közgyűlésére.  
 
Közgyűlés helye: 1064, Budapest, Vörösmarty u. 65  4. emelet 401 terem
 
Közgyűlés időpontja: 2018. június 8. péntek 18:00
 
Napirendi pontok:
 
1.  2017. évi beszámoló elfogadása
2.  SZARÁMA rádiós vizsgálat eredményeinek ismertetése
3.  Idei évi tervek, SZARÁMA rádió tervezése
4.  Új tagrádiók felvétele (megjelenés esetén)  
5.  Egyebek  
 
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg
szabályszerű meghatalmazással képviselve van).
 
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen,
ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 18:30 órakor kerül megtartásra.
 
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes
és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban dön-
tést hozzon.
A közgyűlésen lehetőség van virtuális jelenlétre a megadott időpontban skype-on (SZARÁ-
MA vagy live:iroda_184 felhasználónév alatt) is.  
 
 

Tisztelettel: ügyvivők

Budapest, 2018. május 28.