Közgyűlés 2017.11.04 jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (székhelye: 1066, Ó utca 11. I/6.) közgyűlésére.

Közgyűlés helye: 1064, Budapest, Vörösmarty u. 65  3. emelet 401 terem

Közgyűlés időpontja: 2017. november 4. szombat 10:00

Napirendi pontok:
 
1.  Artisjus kedvezménnyel kapcsolatos döntéshozatal  
2.  Tagfelvétel, tagság megszüntetés
3.  Egyebek  

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban dön-tést hozzon.
A közgyűlésen lehetőség van virtuális jelenlétre a megadott időpontban skype-on (SZARÁMA vagy live:iroda_184 felhasználónév alatt) is.

                            
                                            Tisztelettel: ügyvivők

                                                                                                       Budapest, 2017. október  20.
 

JEGYZŐKÖNYV

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2017. november 4-i közgyűlésről
 
Az eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés a megjelentek kevés száma miatt határozatképte-len volt, így a fél órával később kezdett megismételt közgyűlés volt határozatképes.
Jelenlevők:
Kovács Orsolya, ügyvivő
Belán Tibor, SzaRáMa irodavezető
Janovits András, ügyvivő
Hargitai Henrik, EPER ELTE
Sallai László, Cool Fm (on-line) rendes tag
Holló Róbert, Lépés Rádió (on-line) rendes tag
Pál Zsolt, Hobby rádió (on-line) rendes tag
Tóth József, Nosztalgia Rádió
Szárnyasi Levente, Martos Rádió, társult tag
Szabó Anna, Martos Rádió, társult tag
Sipkai Elza, Martos Rádió, társult tag

Janovits András: Üdvözli a jelenlévőket, határozatképesnek nyilvánítja a megismételt közgyű-lést.

Közgyűlési tisztségviselők megválasztása:
Janovits András javasolja magát levezető elnöknek. Szavazás: egyhangú igen
1/2017.11.04 sz. határozat: A közgyűlést vezeti: Janovits András

Jegyzőkönyvezetőnek Belán Tibort javasolja: Szavazás: egyhangú igen
2/2017.11.04 sz. határozat: Jegyzőkönyvvezető: Belán Tibor

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Orsolya javasolja. Szavazás: egyhangú igen
3/2017.11.04 sz. határozat: Jegyzőkön-hitelesítő: Hargitai Henrik

Napirendi pontok megszavazása:

1.  Artisjus kedvezménnyel kapcsolatos döntéshozatal  
2.  Tagfelvétel, tagság megszüntetés
3.  Egyebek      

Szavazás: egyhangú igen
4/2017.11.04 sz. határozat: A közgyűlés elfogadja a napirendet.

1.    napirend: Artisjus kedvezménnyel kapcsolatos döntéshozatal  

Janovits András, ügyvivő: Átadom a szót Orsinak, aki ismerteti az első napirendi pontot.

Kovács Orsolya, ügyvivő:
Mint ahogy értesülhettetek már róla, az Artisjus megkeresett bennünket, hogy a velük kötött szerződésünket a jelenlegi formában nem kívánják fenntartani.
Ennek az az oka, hogy szerinte vannak a tagok között olyan rádiók, akik vél elemezhetően a jogdíjfizetés alól akarnak mentesülni a Szaráma tagsággal.

Hargitai Henrik: Elolvastam én is a levelet. Bennem felmerült egy olyan lehetőség amit az ELTE médiaszakos hallgatóival közreműködve megvalósíthatnánk. Minden tagrádió adásából szúrópróba szerűen vizsgálnánk több órányi anyagot és ezeket elemezve különböző szem-pontok alapján megállapítható, hogy az adott rádió közösségi-e.

Tóth József, Nosztalgia rádió: Egy hosszabb levelet olvas fel. Szerinte az Artisjusnak az in-terneten lévő rengeteg illegális netrádióval kellene foglalkozni. Nem a jogkövető legális rá-diókkal. Egyetért vele, hogy tényleg csak valódi közösségi rádiók legyenek tagok.

Holló Róbert: Azt javasolja, hogy át kell nézni a tagságot és csak a nonprofit tevékenységű rádiók maradjanak tagok.

Pál Zsolt: Jó lenne megfogalmazni és tisztázni, a közösségi rádió fogalmát. Ha ez megvan ak-kor egyszerűbb lenne a helyzet, és a közösségi rádiókat lehetne segíteni a MAHASZ részéről is esetleges kedvezményekkel.

Kovács Orsolya, ügyvivő: A közösségi rádió fogalmát már korábban definiáltuk, ez az alap-szabály első bekezdésében megtalálható.

Tóth József, Nosztalgia rádió: A Mi rádiónk ahol többségében nosztalgia és mulatós zene szol, főként külföldön élő magyaroknak. Ez miért ne számíthatna közösségi rádiónak? Igaz, hogy nem mennek rajta hírek, politikai műsorok vagy beszélgetős műsorok de egy közösségnek szolnak.

 Hargitai Henrik: Fontos azt is tisztázni, hogy a minőségnek semmilyen köze nincs a közösségi rádiózáshoz.

Janovits András, ügyvivő:
Szerintem mindenképp érdemes lenne élni, azzal a lehetőséggel amit az ELTE médiaszakosai felajánlottak.

Kovács Orsolya, ügyvivő: Igen, szerintem is. Első körben az ELTÉSEK végezzenek egy tar-talomelemzést. Ha erről készül egy adatbázis abból már látni fogjuk, hogy melyik rádió milyen tartalmakat szolgáltat.

Hargitai Henrik: Én még javasolnék kiegészítésként egy rádiós kérdőívet kiküldeni minden rádiónak. A kérdőív és a monitorozott tartalomból már kialakítható egy egységes kép.

Belán Tibor:
 Én azt kérném, hogy a kérdőívek visszaküldésének és monitorozás végső időpontját is hatá-rozzuk meg.
Kovács Orsolya, ügyvivő: Mivel a kérdőív kérdéseit össze is kell állítani, a monitorozás gon-dolom gyorsan megvan. Javaslom a december 15 dátumot.

Szabó Anna, Martos Rádió: Érdemes lenne ezeket a monitorozásokat évente véletlenszerűáen megismételni minden rádiónál.

Szavazás: egyhangú igen
5/2016.11.04 sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagrádiók tartalomelem-zését elvégzik az ELTE médiaszakos hallgató, valamint minden tagrádiónak eljuttatunk egy kérdőívet a rádiójukkal kapcsolatosan.

2.    Tagfelvétel, tagság megszüntetés
Janovits András: igazából új tagot nem látok itt.

Belán Tibor: Igazából itt inkább két rádióról van szó, az Alfa és a Citrom rádió. De az alapsza-bály szerint akik már megszűntek azokról külön nem kell szavazni.

Pál Zsolt: Én úgy tudom Kontor Gábor is jelentkezett tagfelvételre. Róla mit lehet tudni?

Janovits András:  Igazából amíg ezt az Artisjus felülvizsgálat nem történik meg nem biztos, hogy szerencsés új tagot felvenni. De értesíteni fogjuk ha erre lesz mód. Valamint meg kellet volna jelennie személyesen. Az ülés nyilvános mindenki számára.

3.    Egyebek:
Kovács Orsolya: Nem tudom, hogy ki mennyire hallgatja a TILOS rádiót, korábban foglalkoz-tunk már a hírek kérdésével.  Ott valamelyik nap hallgattam, saját készítésű és frissítésű híreket gyártanak. A listára körbe fogom küldeni  a Tilos elérhetőségét, Papoval beszéltem erről azt a tagrádiók a saját rádiójukban szabadon használhatják.

Belán Tibor: A tervek szerint jövő január vagy februárban terveznénk ismét szakmai napot tartani. Várjuk tőletek témajavaslatot. Milyen témában hívjunk meg rá előadókat.

Holló Róbert: Én a netrádiók támogatási pályázati lehetőségeiről néznék meg előadót. Akár NMHH vagy más szervezettől.

Hargitai Henrik: Engem a reklám és szponzorációs bevételek kezelése a non-profit rádiók esetében. Illetve még egy mostanában egyre gyakoribb, hogy szaporodnak az olyan rádiók akik podcast formában műkődnek. Ez is egy érdekes téma lehet.

Holló Róbert: A Podcast szerintem nem számit rádiónak. A podcastereket pedig nem is lehet közösségi rádiósként kezelni.

Hargitai Henrik: Ami még felmerült bennem, hogy az NMHH-nál szerintetek lehet-e a műszaki pályázatán belül a rádiók digitalizálásának elősegítése címén szerver fejlesztésre , programozásra pályázni.?

Janovits András:  Én azt gondolom, hogy nem, de ennek a témának utána kell nézni.

 

Mivel több kérdés nem merült fel, ezért Janovits András 11:49-kor bezárta a közgyűlést.

 
        ………………………………                           ……………………………………….
                    Hargitai Henrik                                                          Belán Tibor
                Jegyzőkönyv-hitelesítő                                          Jegyzőkönyv-vezető