Közgyűlés 2017.11.04.

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (székhelye: 1066, Ó utca 11. I/6.) közgyűlésére.  
Közgyűlés helye:  1064, Budapest, Vörösmarty u. 65  3. emelet 401 terem
 
Közgyűlés időpontja: 2017. november 4. szombat 10:00
Napirendi pontok:
 
1.  Artisjus kedvezménnyel kapcsolatos döntéshozatal  
2.  Tagfelvétel, tagság megszüntetés
3.  Egyebek  
 
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg
szabályszerű meghatalmazással képviselve van).
 
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen,
ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:30 órakor kerül megtartásra.
 
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes
és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban dön-
tést hozzon.
A közgyűlésen lehetőség van virtuális jelenlétre a megadott időpontban skypeon (SZARÁMA
vagy live:iroda_184 felhasználónév alatt) is.  
 
                       
                                            Tisztelettel: Janovits András, Kovács Orsolya, Magyar Ádám
 
                                                                                                       Budapest, 2017. október 22.